Marko Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Marko Paşa kimdir? “Derdini Marko Paşa’ya anlat” sözündeki Marko Paşa ile ilgili olarak genelbilgilerin yer aldığı yazımız.


MARKO PAŞA (?- 1888)

Osmanlı devrinin ünlü hekimidir. Asıl adı Marko Apostolidis’tir. İstanbul’da doğdu. Tıbbiye-i Şâhâne’de okudu. Doktor çıktıktan sonra da zarifliği, hastalarına büyük ilgi göstermesi bakımından hızla birtakım basamakları aşarak sonunda Tıbbiye-î Şâhâne Nazırlığına (Tıp Fakültesi Dekanlığına) getirildi. «Derdini Marko Paşa’ya anlat!» sözünün atasözü halinde ortaya çıkmasına sebep, herkese iyilikle davranmasıdır. Kendisine başvuranları dikkatle dinler, dinlemese bile dinlediğine inandıracak bir tavır takınırdı. Ona dert anlatanlar, uzun zaman bekledikleri, sonunda hiçbir iş çıkmadığını gördükleri halde gene de üzülmezlerdi. Bu bakımdan Marko Paşa, II. Abdülhamit zamanındaki oyalama siyasetinin timsali haline gelmiştir.

Hilâl-i Ahmer (Kızılay) teşkilâtının ilk kuruluşunda da tanınmış doktor Kırımlı Aziz Bey’le birlikte Marko Paşa da çok çalışmıştır. 1878’de, II. Abdülhamit’in ilk padişahlık yıllarında, yeni açılmış bulunan Ayan Meclisine âza tâyin edildi. Ölümünde gene Ayan âzası ve Tıbbiye nâzırıydı.


Leave A Reply