Maymun, Maymunsu ve İnsansı Maymun Özellikleri Tarihçesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Maymunlar ve maymunsuların özellikleri nelerdir? İnsansı maymun nedir, tarihçesi, çeşitleri, evrimi hakkında bilgi.

maymun

Kaynak: pixabay.com

MAYMUNLAR

Hayvanlar dünyasında, insana en çok benzeyen yaratıklardır. Yüzleri, vücut yapıları insana çok benzediği gibi, ön ayaklarını da el gibi kullanabilirler. Çok zeki yaratıklardır.

Maymunlar genellikle sıcak iklimli yerlerde, ormanlarda, ya da kayalıklar üzerinde yaşarlar. Çoğunun yüzü tüysüzdür. Elleri insan eli gibidir; yalnız, başparmak çok gelişmiştir. Bu sayede dallara kolayca tutunabilir, ağaçtan ağaca sıçrayabilirler. Son derece çeviktirler. Yerlerinde duramazlar. Her gördüklerini taklit ederler. Bu yüzden de, hemen her cambazhanede, çeşitli numaralar yapan maymunlara rastlanır.

Dişi maymun, genellikle yalnız bir yavru doğurur. Yavrusu, doğduğunda, insan yavrusu gibi zayıf, çelimsizdir. Onun için, ana maymun, yavru kendi kendine bakabilecek hale gelene dek, ona bakar, besler, yetiştirir, tehlikelerden korur. Maymun, okadar zeki olduğu halde, kendine yuva yapmayı beceremez; büyük ağaç dallarının altındaki kuytu köşelere sığınır.

Maymunlar, büyüklük, küçüklük, vücut yapısı bakımından birçok çeşitlere ayrılırlar. Bellibaşlı maymun çeşitleri goril, şempanze, orangutan, şebek, babun, örümcek maymun’dur. Maymunların en irisi, en yırtıcısı gorildir.

MAYMUNSULAR

Maymunsulara en iyi örnek maki’dır. Maymunsular birçok bakımlardan maymuna benzedikleri için, bu adı almışlardır. Yalnız, kimi özellikleri bakımından böcekçilleri andırırlar. Maymunlar gibi sıcak bölgelerde, ormanlarda yaşar, ağaçlara tırmanır, iyi sıçrarlar.

Advertisement
maymun

Kaynak: pixabay.com

İnsansı Maymun

İnsansı maymun, Primates takımının Hylobatidae ve Pongidae familyalarından, insana benzer, kuyruksuz maymunların ortak adı. Hylobatidae familyası gibonları ve siyamangları; Pongidae familyası ise şempanzeler, orangutanları ve gorilleri içerir. İnsansı maymunlar Afrika ve Güneydoğu Asya’nın tropik ormanlarında yaşar. Gibonların, siyamangların ve orangutanların yaşamlarının hemen hemen tümünü ağaç üstünde geçirmesine karşın, şempanze ve goril daha çok yerde yaşar. Doğal yaşama ortamlarının yok edilmesi ve insanlar tarafından avlanmaları nedeniyle sayıları çok azalmış ve çeşitli ülkelerde koruma altına alınmışlardır.

İnsansı maymunların evrim tarihi, birçoğu ancak fosil kalıntılarından tanınan sayısız türü içerir. Bilinen en eski fosiller Oligosen Bölümden (y. 38-26 milyon yıl önce) kalmıştır. Mısır’da bulunan bu fosiller arasında gibonun atası olduğu sanılan Aeolopithecus, Pongidae üyelerinin atası olduğu sanılan Aegyptopithecus cinsleri sayılabilir. Daha yakın dönemlerde oluşmuş çökellerde gibona benzeyen Pliopithecus, Limnopithecus ve öbür familya üyelerine benzeyen Dryopithecus gibi soyu tükenmiş cinslere rastlanır. İnsansı maymunlar insana öbür tüm yaşayan maymunlardan daha yakın akraba olan zeki hayvanlardır. Hayvanat bahçeleri ve sirklerin en gözde hayvanları arasında yer almalarının yanı sıra biyoloji, tıp ve psikolojiyle ilgili araştırmalarda geniş ölçüde kullanılırlar. İnsansı maymunlar birçok ülkenin halk öyküleri ve efsanelerine de girmiştir.


Leave A Reply