Mehmet Abbas Halim Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Mehmet Abbas Halim Paşa kimdir kısaca hayatı hakkında bilgi.

Mehmet Abbas Halim PaşaMehmet Abbas Halim Paşa (1866 – 1934), Mısır Prenslerinden Halim Paşanın ikinci oğlu, Osmanlı Devleti Sadrazamlarından Sait Halim Paşanın kardeşlerindendir. Kahire’de doğdu, tahsilini İsviçre’de Türkçe, Arapça, Fransızca ve İngilizce bitirdi. Hayatının önemli bir kısmını İstanbul’da, devlet hizmetlerinde geçirdi.

Meşrutiyetten önce Devlet Şurası üyesi oldu, kardeşinin sadrazam olması üzerine, Bursa’ya vali olarak gönderildi. Bir buçuk yıl kadar valilik ettikten sonra Sait Halim Paşa kabinesine Nafia nazırı olarak girdi. Savaştan sonra, diğer ileri gelen Türk aydınları ile birlikte İngilizler tarafından Malta’ya sürüldü. Sürgünden kurtulunca bir müddet İstanbul’da yaşadı. Sonradan Mısır’a giderek 1934 de orada ölene kadar orada yaşadı.


Leave A Reply