Mehmet Akif Ersoy Resimli Sözleri, İstiklal Şairimizden Güzel Sözler

1
Advertisement

Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a ait sözler, Mehmet Akif Ersoy resimleri, söylediği sözler. Ünlü sözler, söyleyişler, vecizeler, özlü sözler.

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı’mızın yazarıdır. 1873′ te İstanbul’da doğdu. Bir din adamının oğluydu. Kendisi de, daha küçük yaştan, güçlü bir din eğitimi gördü. Daha sonra ortaöğrenimini tamamlayıp Yüksek Veteriner Okulu’nu bitirdi, veteriner hekim olarak, yurdun çeşitli bölgelerinde çalıştı. Bir yandan dinle, edebiyatla ilgili dergiler çıkarır, şiirler yazarken bir yandan da istanbul Üniversitesi’nde hocalık yaptı. Kurtuluş Savaşı başlayınca Ankara’ya gidip bu savaşı yönetenlerin yanında yer aldı. Burdur milletvekili olarak ilk Büyük Millet Meclisi’nde bulundu. İstiklâl Marşı’ m bu sırada, 1921’de yazdı. 1926’da yurttan ayrılarak Mısır’da yaşadı. 1936′ da istanbul’a döndü, aynı yıl öldü.

Mehmet Akif Ersoy bütün manzumelerini aruz ölçüsü ile yazmıştır. Ancak, bizim dil yapımıza pek uymayan bu ölçüyü o en iyi, en rahat bir biçimde kullanmıştır. Dili de birçok çağdaşı şairlerin dilinden daha duru, daha arıdır. Bu manzumelerde halk dilinde çok geçen alışılmış sözlere, deyimlere de yer verdi. Hemen bütün manzumelerini insanları iyiye, doğruya, güzele yöneltmek amacı ile yazmıştır. Şiirleri öğüt, ibret verici bir nitelik taşır. Böyle eğitici, öğretici, öğüt verici manzumelere didaktik şiir denir. Mehmet Akif Ersoy Türk edebiyatının en belirgin didaktik şairlerinden biridir. Şiirlerinde başlıca üç tema göze çarpar: Yurt, ulus konuları; din konuları; toplum konuları. Yurt şiirleri alanında «İstiklâl Marşı», «Çanakkale Şehitlerine», «Bülbül» en tanınmışlarıdır. Coşkun bir din sevgisiyle güçlü manzumeler meydana getiren şair, toplum sorunlarına, halkın acılarına da eğilmiş, bu alanda da çok güçlü ürünler vermiştir. Mehmet Akif Ersoy manzumelerini Safahât adlı büyük bir kitapta toplamıştır.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Tek hakikat var, evet, bellediğim dünyadan, elli, altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın: hepimiz kendimizin, bağrı yanık, aşıkıyız; sade, i’lanı çekilmez bu acaib aşkın!

Advertisement

Mehmet Akif Ersoy Resimli Sözleri

Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.
 • “Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.“
 • “Kim demiş Avrupa insanı medeni? Medeniyet dediğin açmaksa bedenin her yerini… desene hayvanlar senden daha medeni..”

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

“Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.”
 • “Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla. Bilmez ama kendini kandırır, söylediği yalanlarla!”
 • Gülen gözlerime bakıp sanma beni bahtiyar
  Her attığım kahkahada binlerce gözyaşı var.

Mehmet Akif Ersoy Resimli Sözleri

Artık ikiyüzlüleri sevmeye başladım. Çünkü yaşadıkça yirmiyüzlü insanlar görmeye başladım.
 • “İnmemiştir Kur’an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için.”
 • “Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu!”
 • Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

“Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı.”
 • “Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hayâ öğren.”
 • “Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoldur, dönme bilmeyiz, yürürüz.”
 • İslam’ı öyle yaşa ki akıllar dursun. Sen ona buna değil Allah’a kulsun.
 • Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.

Mehmet Akif Ersoy Resimli Sözleri

Yumuşak huylu isen kim demiş uysal koyunum, kesilir belki ama çekmeye gelmez boyum.
 • “Çöz de artık ömrümün kördüğüm olmuş bağını, Bana çok görme ilahi bir avuç toprağını!”
 • Ya rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin, yoksa felahi?
 • İslâm’ı elinden tutacak, kaldıracak yok. Nâ-hak yere feryat ediyor: âcize hak yok! Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhi? Ağzım kurusun.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Advertisement
“İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Onlar ömür boyu gayret ediyorlar; sen ömür boyu hayret ediyorsun.”
 • Bil ki, bir mezar taşıdır insandan yarına kalan. Ve unutma, onu da başkası yaptırır, gerisi yalan.
 • Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihanda yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.
 • Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi.
 • Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Hatırlar mısın? Doğduğun zaman, sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir yaşam sür ki, mevtin sana hande olsun. Halka matem.
 • Sarka bakmaz, garbi bilmez, edepten yok payesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi.
 • 24 saatten birini hakka vermeyen insan denilir mi?
 • İki üç balta ayırmaz bizi mazimizden. Ağacın kökü mademki derindir cidden, dalı kopmuş, ne olur gövdesi gitmiş, ne zarar o, bakarsın, yine üstündeki edvarı yarar, yükselir, fışkırıp, afak-ı perişanımıza; yine bir vaha serer kavrulan imanımıza.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Şarka bakmaz, garbi bilmez, edepten yok payesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi.
 • Budur cihanda en beğendiğim meslek; sözün ödün olsun hakikat olsun tek.
 • Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.
 • Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz.
 • Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın.
 • Konuşmak bir mana ise susmak bin bir mana. Herkes konuşmasına konuşur lakin sükut yürekli olana.
 • “Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya millet nedir öğretmişiz.”
 • Göz, yumulmakla kör olmaz.

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor.
 • İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece: Onlar ömür boyu gayret ediyorlar; sen ömür boyu hayret ediyorsun.
 • Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hayâ öğren.
 • Bunca zamandır uyudun, kanmadın; Çekmediğin kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştanbaşa, Sen yine bir kere kımıldamadın!

Mehmet Akif Ersoy Sözleri

Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla. Bilmez ama kendini kandırır, söylediği yalanlarla!
 • Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme;
  Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.
 • Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne, acırım tükürüğe billahi tükürsem yüzüne.
 • Bekayı hak tanıyan, sa’yi bir vazife bilir, çalış, çalış ki beka sa’y olursa hak edilir.
 • Duygusuz olmak kadar dünyada lakin derd yok; Öyle salgınmış ki mel’un: Kurtulan bir ferd yok! Kendi sağlam… Hissi ölmüş, ruhu ölmüş milletin! İşte en korkuncu hüsranın, helakin, haybetin!


1 Yorum

Leave A Reply