Mehmet Çelebi Dönemi Olayları

0
Advertisement

Mehmet Çelebi Dönemi siyasi olayları, ayaklanmaları ile ilgili olarak kısaca maddeler halinde bilgiler veren yazımız.

Çelebi MehmetMEHMET ÇELEBİ DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1413-1421)

Mehmet Çelebi, Osmanlı Devleti’nin 2. kurucusu sayılır. Tahta geçtiği zaman Osmanlılar Anadolu ve Rumeli’de toprak ve güç kaybına uğramışlardı.

a. İlk önce İzmir’i aldı.

b. Saruhan ve Menteşe beyliklerini yeniden Osmanlılara bağladı.

Advertisement

c. Karamanoğlu Beyliği üzerine sefere çıktı. Konya’yı kuşattı. Karamanoğlu Mehmet Bey padişaha bağlı kalacağına söz verdikten sonra kuşatma kaldırıldı.

d. Bağlılıktan çıkan Eflak Beyi yenilerek yıllık vergiye bağlandı.

e. Rumeli’de Osmanlı üstünlüğü yeniden sağlandı.

Bu sırada Anadolu’da büyük bir ayaklanma baş gösterdi.

Advertisement

Şeyh Bedrettin Ayaklanması

Şeyh Bedrettin, devrinin ünlü bilginlerindendi. Öğrenimini Mısır’da yaptıktan sonra Anadolu’ya gelmiş, Fetret Devri’n de Edirne’de padişahlığını ilan eden Musa Çelebi’ye kazaskerlik yapmıştı.

Şeyh Bedrettin ileri gelen müritleri aracılığıyla Manisa ve İzmir taraflarında etkili oldu. Çevresinde toplanan kalabalığın sağladığı güçle ayaklandı. Önce başarı kazandı; ancak, sonra yenilgiye uğrayıp yakalandı ve Serez’de yargılanarak idam edildi. (1420)

Şeyh Bedrettin’e göre insanlar arasında mal varlığı eşitliği esastır. Yeryüzü, bütün insanların ortaklaşa yararlanmaları gereken bir alandır. Bütün toplum kurumlarında kadın-erkek eşitliği esas alınmalıdır. Üretmeden tüketmek yasal değildir vb.

Advertisement

Mustafa Çelebi Olayı

Ankara Savaşı’nda, esir düşen Mustafa Çelebi, Timur’un ölümünden sonra Anadolu’ya gelerek taht için mücadeleye başladı.

Ancak, Mehmet Çelebi’nin gönderdiği kuvvetlere yenilince Bizans’a sığındı.

Bunun üzerine Mehmet Çelebi, Bizanslılarla anlaşmaya vardı. Buna göre Bizanslılar Mehmet Çelebi’yi hapsedecekler, buna karşılık Osmanlılardan her yıl para alacaklardı.

Advertisement

Bizanslılar Mustafa Çelebi’yi daha sonra II. Murat’a karşı kullanmışlardır.


Leave A Reply