Mehmet Refik Fenmen Kimdir? Elektrik Alanında Yaptığı Çalışmalar ve Hayatı

0
Advertisement

Mehmet Refik Fenmen kimdir ve ne yapmıştır? Mehmet Refik Fenmen hayatı ve Türkiye’de elektrik alanında yaptığı çalışmalar ve başarıları hakkında bilgi.

Mehmet Refik Fenmen

Mehmet Refik Fenmen (1882-1951)

Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ve Cumhuriyetin kuruluşuna şahitlik etmiş olan Mehmet Refik Fenmen İstanbul doğumlu olup özel bir okulda temel eğitimini tamamladıktan sonra, daha sonra Lozan Üniversitesi’nde matematik ve fizik öğrenimi görmüş; Liege’de l’Institut Elelecrtrotechnique Montefiore ‘da eğitimine devam etmiştir,1906’da mühendislik diplomasını alarak İstanbul’a dönmüştür.

Mehmet Refik, İstanbul’da Mühendishane-i Berr-i Hümayun’da (Mühendislik Mektebi) görev almış; orada fizik ve matematik derslerini vermiştir. O aynı zamanda Darülfünun’da da ders vermiştir. Daha sonra, 1925-1931 yılları arasında Zonguldak Maden Yüksek Mühendisliği Mektebi’nde ders vermiştir. Mehmet Refik, 1930’da İstanbul’un endüstrileşmesi ile ilgili sorumlu kişi olarak Elektrik İdaresi Müdürlüğünü üstlenmiştir.

Elektriğin Türkiye’de Kullanımı

Mehmet Refik Fenmen elektriğin Türkiye’de kullanımı ile yakından ilgilenmiştir. Elektrik enerjisinin sağlanabilmesi için birçok ülkeyle temas etmiş ve Türkiye’nin elektrik sorununu çözmeye çalışmıştır. Türkiye’nin elektrik sorunu ile ilgili olarak, Söğütözü ve Zonguldak’ta araştırmalar yaparak, elektrik gücünün kömür ve su kaynaklarından sağlanabileceğini, dolayısıyla Anadolu’da kömür ve su kaynaklarının konuda değerlendirilmesi gerektiği ileri sürmüştür. Bu konudaki görüşlerini daha iyi anlatabilmek ve yaygınlaştırmak için birçok yazı yazmış; konuyu daha geniş kitlelere duyurmaya gayret etmiştir. O bu yönleriyle Cumhuriyetin ilk elektrik mühendislerinden en seçkini olarak bilim tarihçilerinin dikkatini çekmiştir.

Mehmet Refik Fenmen

Advertisement

Mehmet Refik Fenmen Osmanlı Mühendisler ve Mimarlar Odası’nın, Mimar Kemalettin’le birlikte ilk kurucuları arasındadır. Bu dernek ilk defa mühendisler ve mimarları aynı çatı altında buluşturan bir kurum olarak çok önemlidir.

Mehmet Refik Fenmen, Türkiye’de Einstein ve onun Görelilik Yasasına ilk işaret eden ve bu konuda yayın yapan kişidir. O, bir bilim adamı olarak birçok değerli yazıya imza atmıştır, ancak bunların içinde Einstein’in Görelilik Teorisiyle ilgili çevirisi ayrı bir anlam taşır.

Mehmet Refik Fenmen, her şeyden önce bir elektrik mühendisidir ve diğer hizmetleri de önemli olmakla birlikte onun dikkatimizi çeken ve vurgulanması gereken yönü elektrik mühendisi olarak yaptığı hizmetlerdir.


Leave A Reply