Metre Nedir? İçinde Metre Geçen Ölçü Birimleri, İlgili Kelimeler

0

Metre ne anlama gelir? Metre kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

metre

Kaynak: pixabay.com

Metre

 • “Metre”
  1. Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm’lik temel uzunluk ölçüsü birimi
  “İskenderun körfezine sekiz yüz metre yukarıdan bakıyordum.” – R. H. Karay
  2. Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı
 • “metrekare ”
  Kenarı 1 metre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi
  “Olmaz, ben bu karonun metrekaresini iki bine döşeyemem.” – M. İzgü
 • “metreküp ”
  Kenarı 1 metre olan bir küpün hacmine eşit hacim ölçüsü birimi
  “Beş metreküp su.”
 • “metre sistemi ”
  Metre, metrekare, metreküp gibi kökü metreye dayanan ölçü sistemi, metrik sistem
 • “akselerometre ”
  İvmeölçer
 • “alkalimetre ”
  Alkaliölçer
 • “alkolmetre ”
  Alkolölçer
 • “altimetre ”
  Yükseklikölçer
 • “ampermetre ”
  Akımölçer
 • “anemometre ”
  Yelölçer
 • “areometre ”
  Sıvıölçer
 • “asidimetre ”
  Asitölçer
 • “azotometre ”
  Azotölçer
 • “barometre ”
  Basınçölçer
“bolometre ”
Işınımölçer
 • “çelik metre ”
  Üzerinde ölçü birimleri işaretlenmiş, küçük bir kutuya girebilen, ince çelik metalden yapılmış ölçme aracı
 • “dansimetre ”
  Yoğunlukölçer
 • “debimetre ”
  Bir borudan akan gaz veya sıvının hacim ve kütle cinsinden debisini kontrol eden, düzenleyen ve ölçen araç
 • “dekametre ”
  10 metre uzunluğunda bir ölçü birimi
 • “densimetre ”
  Bitkilerin dış kısımları ile toprak üzerinde kapladıkları alanı çeşitli büyüklüklerdeki halkalar yardımı ile ölçen bir alet
 • “desimetre ”
  Bir metrenin onda biri uzunluğunda bir ölçü birimi
 • “dilatometre ”
  Genleşmeölçer
 • “dinamometre ”
  Kuvvetölçer
 • “elektrodinamometre ”
  Elektrik akımının şiddetini ölçen cihaz
 • “elektrometre ”
  Elektrikte kullanılan türlü ölçü cihazları
 • “fotometre ”
  lşıkölçer
 • “füzyometre ”
  Erime ısısını ölçmeye yarayan cihaz
 • “galvanometre ”
  Mıknatıslı iğnede oluşan sapmaları gözlemek yoluyla elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan cihaz
 • “gazometre ”
  1. Gazların toplanması, belirli basınç altında dağıtılması için kullanılan depo
  2. fizik Gazölçer
 • “grafometre ”
  Planların yapımında, arazi üzerindeki açıları ölçmekte kullanılan araç
 • “gramsantimetre ”
  Bir gram ağırlığında bir cismin 1 santimetre yer değiştirmesini sağlayan enerji birimi, kilogrammetrenin yüz binde biri
 • “grizumetre ”
  Grizuölçer
 • “hektometre ”
  Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi (hm)
 • “hidrometre ”
  Suölçer
 • “higrometre ”
  Nemölçer
 • “interferometre ”
  Girişimölçer
 • “kalorimetre ”
  Isıölçer
 • “kilogrammetre ”
  Bir kilogram ağırlığındaki bir gücün, uygulandığı maddi bir noktayı güç doğrultusunda bir metre yer değiştirmesiyle yapılan işe eşit iş birimi
 • “kilometre ”
  1.000 metrelik uzunluk ölçü birimi (km)
  “On beş kilometre uzakta bir yerde futbol maçı varmış, oraya gitti.” – S. F. Abasıyanık
 • “klinometre ”
  Eğimölçer
 • “kolorimetre ”
  Renkölçer
 • “kronometre ”
  Süreölçer
 • “lüksmetre ”
  Aydınlıkölçer
“manometre ”
Basıölçer
 • “manyetometre ”
  Manyetik momentleri ve manyetik alanların momentlerini ölçmeye, karşılaştırmaya yarayan alet
 • “mikrometre ”
  1. Büyük ölçüde büyütme gücü olan teleskop, mikroskop vb. optik aletlerle incelenen nesnelerin oylumlarını ölçmede kullanılan alet
  2. Çok küçük uzunlukları ölçmeye, incelemeye yarayan alet
  3. Mikron
 • “milimetre ”
  Bir metrenin binde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, milim
 • “minimetre ”
  Silindir biçimindeki nesnelerin iç çaplarını denetlemekte kullanılan ölçü aleti
 • “odyometre ”
  İşitme organı ve sisteminin niteliklerini değerlendiren, işitmeyi ölçen araç
 • “oleometre ”
  Yağların yoğunluğunu ölçmeye yarayan sıvıölçer
 • “ozonometre ”
  Ozonölçer
 • “ödyometre ”
  Kimyasal tepkimelerde gazların hacim değişmelerini ölçmeye yarayan araç
 • “parametre ”
  Değişken
 • “parkmetre ”
  Paralı park yerlerinde aracın kaldığı süreyi belirleyen saat, park sayacı, park saati, parkometre
 • “pedometre ”
  Adımsayar
 • “piknometre ”
  Özgül ağırlığı ölçmeye yarayan alet
 • “pirometre ”
  Çok yüksek sıcaklıkları ölçmeye yarayan alet
 • “plüviyometre ”
  Yağışölçer
 • “polarimetre ”
  Polarölçer
 • “radyometre ”
  Işınölçer
 • “sakarimetre ”
  Bir sıvıda çözelti durumunda bulunan şeker miktarını belirlemeye yarayan alet
 • “sakkarometre ”
  Sakkarozölçer
 • “santimetre ”
  Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim (cm)
  “Şişenin bir tarafı birer santimetre ara ile çizilmiş ve üzerine de birer rakam konulmuş.” – A. Midhat
 • “sülfürimetre ”
  Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
 • “şerit metre ”
  Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
 • “takeometre ”
  Düzenlenmiş arazinin yüz ölçümünü bulup planını yapmaya yarayan alet
 • “takimetre ”
  Hareket durumundaki bir cismin hızını ölçmeye yarayan alet
 • “takometre ”
  1. Hızölçer
  2. Kameraya takılan ve çekim sırasında geçen kare sayısını ölçen aygıt
 • “taksimetre ”
  Taksilerde ödenecek ücreti gösteren sayaç
 • “tansiyometre ”
  Gerilimölçer
 • “telefonometre ”
  Telefon konuşmalarının süresini ve sayısını gösteren sayaç
 • “telemetre ”
  1. İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan gereç
  2. Uzaklık gösteren değerlerin aktarılmasına yarayan araç
  3. Fotoğraf makinelerinde, çekimi yapılacak nesneye olan uzaklığı belirterek bunun ayarını yapan düzen
 • “termometre ”
  Sıcaklıkölçer
 • “voltametre ”
  Bir elektrotta, açığa çıkan madde miktarına göre devreden geçen elektrik miktarını ölçmeye yarayan alet
 • “voltmetre ”
  Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet

Advertisement

Leave A Reply