Meyve İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Meyve Deyimleri

0
Advertisement

İçinde meyve kelimesi veya meyveler geçen, meyveler hakkındaki deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Meyve ile ilgili deyimler.

Meyve İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Meyve İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • *** meyve almak
  1) ürün elde etmek; 2) mec. yarar elde etmek.
 • *** meyve vermek
  1) ürün vermek; 2) mec. bir eser ortaya çıkarmak.
 • *** meyveye durmak
  meyve verecek duruma gelmek: Oğlu Hakan’ın doğduğu yıl meyveye duran dut, en doğurgan dönemindeydi. -M. Uyguner.
 • *** bir elmanın yarısı o, yarısı bu
  birbirlerine çok benzeyen kimseler için kullanılan bir söz.
 • *** elma da alma da demesini biliriz
  şartlara göre uygun davranırız anlamında kullanılan bir söz.
 • *** elma gibi
  kırmızı (yanak).
 • *** yarım elmanın yarısı o, yarısı bu
  birbirine çok benzeyenler için söylenen bir söz.
 • *** armudun sapı var, üzümün (kirazın) çöpü var demek
  her şeye kusur bulmak, hiçbir şeyi beğenmemek.
 • *** armut gibi
  çok anlayışsız, bön.
 • *** armut piş ağzıma düş!
  bir işe emek harcamaksızın onun kendiliğinden olmasını bekleyenlerin durumunu anlatan bir söz.
 • *** boynu armut sapına dönmek
  çok zayıflamak.
 • *** eli armut devşirmek
  birisini bir iş yaparken öbürü boş durmak: Bu insanlar bu güzel şehirleri kurarken bizim ellerimiz armut mu devşiriyordu? -B. R. Eyuboğlu.
 • *** olmuş armut gibi eline düşmek
  emeksiz ve zahmetsizce eline geçmek.
 • *** pişmiş armut gibi (birinin) eline düşmek
  olmuş armut gibi birinin eline düşmek.
 • *** al kiraz üstüne kar yağmış
  düşünülmeyen, beklenilmeyen şeylerin de olabileceğini anlatan bir söz.
 • *** ayağının altına karpuz kabuğu koymak
  bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak.
 • *** eşekten düşmüş karpuza (düşmüşe) dönmek
  argo 1) çok şaşırmak, donup kalmak; 2) kötü bir duruma düşmek: Bunlar ezberlerindeki mânileri söylerler, dağarcıklarında mâni kalmayınca da eşekten düşmüş karpuza dönerler. -S. Birsel.
 • *** iki karpuzu bir koltuğa sığdırmak
  aynı anda iki işi veya görevi yapmak.
 • *** ayvayı yemek
  argo kötü duruma düşmek, işi bozulmak: Ortak bir kaderimiz var biz kadınların, sonunda ayvayı yiyen biz oluyoruz. -A. Kulin.
 • *** felek, kimine kavun yedirir kimine kelek
  bu dünyada kimi insanlar mutluluk içinde yaşarlar, kimileri de talihsizdirler anlamında kullanılan bir söz.


Leave A Reply