Mikronezya Federal Devletleri Nerededir? Özellikleri, Konumu, Tarihi Hakkında Bilgi

0

Dört adet eyaletten oluşan Mikronezya bölgesindeki federal devletlerin coğrafi konumu, özellikleri, ekonomisi ve tarihi hakkında bilgi.

Mikronezya bayrağı

Kaynak : pixabay.com

Mikronezya

MİKRONEZYA ADALARI, Batı Pasifik’te adalar topluluğu. Yüzölçümü 2.732 kilometrekare. Filipinler’in doğusuna kadar uzanan Mikronezya Adaları, 1°-20° 32′ kuzey enlemleriyle 131° – 177° doğu boylamları arasında yer alır.

Mariana Adaları, Belau Adaları, Marshall Adaları, Caroline Adaları, Guam, Wake, Tuvalu, Nauru, Kiribati adalarını içerir. Mariana, Belau ve Caroline adalarının büyük çoğunluğu volkanik kökenli olup 300-750 metre yüksekliğindeki tepelerle; Caroline, Marshall, Kiribati adaları ise alçak mercan kayalıkları, mercan yaylaları ile kaplıdır. Adalarda tropikal ve ekvatoral iklim egemendir. Nüfusun büyük çoğunluğu Malinezyalılar, Polinezyalılar, geri kalan bölümünü Malaysiya kökenliler oluşturur.

Malinezya dillerinin çeşitli lehçeleri ve İngilizce konuşulan başlıca dillerdir. Hıristiyanlık (Katolik, Protestan) yaygın olmasına karşın, yerliler arasında doğal dinlere inananlar önemli bir yer tutar. Tarım (şekerkamışı, hindistancevizi, kopra, patates, muz, vb), balıkçılık, kuş gübresi (guano), temel geçim kaynaklarıdır. Guam, Wake, Nauru, Kiribati dışında kalan tüm Mikronezya adaları, 1919’da Japon koruması altına girdi. İkinci Dünya Savaşı’nda sözü geçen adalar da Japon işgaline uğradı (1941-1942). 1943-1945 arasında, ABD güçlerince kurtarıldı.

Mikronezya, en büyüğü 582 km2 (225 sq mi) kapsayan Guam olan toplam 2.700 km2 (1.000 sq mi) arazi alanına sahip yaklaşık 2100 ada içeren bir bölgedir. Adaların çevresi içindeki toplam okyanus alanı 7.400.000 km2’dir (2.900.000 sq mi).

Mikronezya’da dört ana ada grubu vardır:

  • Caroline Adaları (Mikronezya ve Palau Federal Devletleri)
  • Gilbert Adaları (Kiribati)
  • Mariana Adaları (Kuzey Mariana Adaları ve Guam, ABD)
  • Marshall Adaları

Ayrıca, diğer belirgin şekilde ayrı adalar ve daha küçük ada grupları arasında ayrı bir ada ülkesi olan Nauru.

Mikronezya Kültürel Bölgesi

Tarihi

Binlerce yıldır yerleşime sahne olan adalar, 17. yüzyılda İspanyol’lar tarafından sömürgeleştirildi. Birinci Dünya Savaşı sonunda Japon yönetimi altına girdi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ve BM koruması altına giren adalar, Mayıs 1979’da yürürlüğe giren anayasayla ABD yönetiminden ayrılarak Mikronezya Federal Devletleri adını aldı.

1991’de Mikronezya, Fiji’nin aday göstermesi ve 80 ülkenin desteğiyle 17 Eylülde BM üyeliğine kabul edildi ve uluslararası platformda bağımsız bir ülke olarak tanındı. Daha önce İspanya, Almanya, Japonya (Milletler Cemiyeti mandası altında) ve ABD (Batı Pasifik Adaları Vesayet Bölgesi’nin bir parçası olarak) yönetiminde kalan Mikronezya, 1986′ da ABD ile imzalanan Serbest Birlik Sözleşmesi çerçevesinde savunma konularında bu ülkeyle sıkı bağlar geliştirmesi sonucu büyük ölçüde ABD yardımına bağımlı duruma geldi.


Leave A Reply