Miley Cyrus, You’re Gonna Make Me Lonesome Çevirisi

0
Advertisement

Miley Cyrus You’re Gonna Make Me Lonesome Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Miley Cyrus You’re Gonna Make Me Lonesome şarkısının Türkçe sözleri.

Miley Cyrus

Kaynak: commons.wikimedia.org

Miley Cyrus – You’re Gonna Make Me Lonesome Çevirisi

 • I’ve seen love go by my door
  Aşkın kapımdan çıkıp gittiğini gördüm
  It’s never been this close before
  Daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı
  Never been so easy or so slow
  Hiç bu kadar kolay ve yavaş olmamıştı
 • Been shooting in the dark too long
  Karanlıkta uzun süre sızladı
  When somethin’s not right it’s wrong
  Bir şey doğru değilse yanlıştır
  You’re gonna make me lonesome when you go
  Gittiğinde beni yapayalnız bırakacaksın
 • Dragon clouds so high above
  Hiddetli bulutlar üstümüzde yüksekte
  I’ve only known careless love
  Sadece düşüncesiz aşkı tanıdım
  It’s always hit me from below
  Her zaman bana aşağıdan vurdu
  This time around it’s more correct
  Bu sefer daha isabetliydi
  Right on target, so direct
  Tam hedefe, direkt olarak
  You’re gonna make me lonesome when you go
  Gittiğinde beni yapayalnız bırakacaksın
 • Purple clover, Queen Anne’s Lace
  Mor yonca, Kraliçe Anne’nin danteli
  Crimson hair across your face
  Yüzünde kıpkırmızı saç tutamı
  You could make me cry if you don’t know
  Eğer bilmeseydin beni ağlatabilirdin
  Can’t remember what I was thinkin’ of
 • Ne düşündüğümü hatırlayamıyorum
  You might be spoilin’ me too much, love
  Beni çok fazla şımartmış olabilirsin
  You’re gonna make me lonesome when you go
  Gittiğinde beni yapayalnız bırakacaksın
 • Flowers on the hillside, bloomin’ crazy
  Yamaçtaki çiçekler delice açıyor
  Crickets talkin’ back and forth in rhyme
  Cırcır böcekleri ritimle ötüyorlar
  Blue river runnin’ slow and lazy
  Mavi ırmak yavaş ve tembelce akıyor
  I could stay with you forever and never realize the time
  Seninle sonsuza kadar zamanı fark etmeden kalabilirdim
 • Situations have ended sad
  Durumlar üzücü şekilde sonlandı
  Relationships have all been bad
  İlişkilerin hepsi kötüye gitti
  Mine’ve been like Verlaine’s and Rimbaud
  Benimkisi Verlaine ve Rimbaud’a benzedi
  But there’s no way I can compare
  Fakat kıyaslayamam
  All those scenes to this affair
  Bu ilişkiyi hiç bir sahneyle
  You’re gonna make me lonesome when you go
  Seninle sonsuza kadar zamanı fark etmeden kalabilirdim
 • You’re gonna make me wonder what I’m doin’
  Ne yapacağımı bilemeyecek hale getireceksin beni
  Stayin’ far behind without you
  Seninden uzakta kalınca
  You’re gonna make me wonder what I’m sayin’
  Ne söyleyeceğimi bilmez hale getireceksin beni
  You’re gonna make me give myself a good talkin’ to
  Kendime güzel bir konuşma yaptıracaksın bana
 • I’ll look for you in old Honolulu
  Eski Honolulu’da senin arayacağım
  San Francisco, Ashtabula
  San Francisco, Ashtabula
  You gonna have to leave me now, I know
  Beni şimdi terk etmek zorundasın, biliyorum
  But I’ll see you in the sky above
  Ama seni yukarıda gökyüzünde göreceğim
 • In the tall grass, in the ones I love
  Sevdiğim uzun çimenlerde
  You’re gonna make me lonesome when you go
  Gittiğinde beni yapayalnız bırakacaksın
  Ooh, you’re gonna make me lonesome when you go
  Gittiğinde beni yapayalnız bırakacaksın


Leave A Reply