Milli Güç Nedir? Unsurları Nelerdir?

0
Advertisement

Milli güç nedir? Milli gücün unsurları ve özellikleri nelerdir? Milli güç hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

MİLLİ GÜÇ

Bir devletin ulusal çıkarlarım korumak ulusal hedeflerini elde etmek için kulana-bileceği maddi ve manevi unsurların tümüdür.

MİLLİ GÜCÜN UNSURLARI

a. Politik Güç : Devletin temel yönetim biçimi, kamu yönetimi ve dış politikasını belirleyen ilkeleri iç ve dış sorunlarda, uluslararası ilişkilerde kullanma yeteneğidir.

Advertisement

b. Ekonomik Güç : Ülkenin sahip olduğu doğal kaynakların, insan gücünün, bilim ve teknik kapasitenin ulusal hedefler doğrultusunda geliştirilmesinden doğan güçtür.

c. Psiko-Sosyal Güç : Ulusu oluşturan insan gücünün nitelikleri, moral değerleri ve kültürünün oluşturduğu güçtür.

d. Askeri Güç : Silahlı kuvvetler ve onu destekleyen unsurlar, genel veya kısmi seferberlik ile harekete geçirilen potansiyeli kullanma gücü

e) İnsan (Nüfus) Gücü : insan gücü ekonomik güce ve askeri güce olumlu yönde etki eder.

f) Coğrafi Konum : Coğrafî koşullar, ulusal güç unsurlarını sürekli olarak besler, onlara fizikî güç ve potansiyel güç kazandırır.

g. Manevi özellikler : Örf, âdet, anane ve töreler, ulusal gücü artırmada etkilidir. Moral güç; ulus sevgisi, yurt sevgisi, çalışkanlık, bilgi, cesaret ve kendine güvenden oluşur. Bu değerlere sahip olamayan toplumlar başarılı olamazlar.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply