Miraç Kandili Nedir? Niçin Kutlanır? Miraç Kandilinin Anlamı, Önemi

0
Advertisement

Miraç kandili ne demektir? Miraç kandili ne zaman ve neden kutlanır? Miraç kandilinin önemi ile ilgili bilgi. Miraç kandilinin anlamı nedir?

Miraç Nedir?

Leyle-i Mi’raç, Hz.Muhammed (s.a.v.)’in Receb ayının 27. gecesi (Allah Elçiliğine seçilişinin 9. yılında, 16 Mart 619 tarihinde) Mescid-i Haram’dan (yani Mekke-i Mükerreme’deki Ka’be-l Muazzama’dan) Mescid-i Aksa’ya (yani Kudus-i Şerif’e) ve oradan ulvi aleme -Allahu Taala’nın emriyle- yapabildiği yolculuk gecesi olup Kur’an’ı Kerim’de zikr olunur. Bu alayın ruh ile mi, yoksa bedenle mi olduğunu tartışanlara katılmamak yerinde olur. Çünkü evreni yaratan, bütün varlıkları yok ettikten sonra Kıyamet gününde yeniden diriltecek alan Allahu Taala’nın gücünün herşeye yettiği bilindiğine göre, bu mübarek olayın, cismen de vukuu doğaldır. Esasen din konularında, aklı aşan veya bizim aklımızın niteliğini kavrayamadığı sorunları, nakilde nasıl gelmişse öylece kabul etmek ve tereddütlerden kendimizi arındırmak, herhalde, en doğru yol ve uygun hareket olur.

Resimli Miraç Kandili Kutlama Mesajları

Mi’raç kelimesi: merdiven, çıkacak yer anlamına gelir. Hz. Peygamber, Burak denilen cennet bineğine binerek Beytü’l-Makdis (Kudüs’teki kutsal mabed) ‘e varmış, aradan göklere yükseltilmiştir. Göklerden her birinde ,bir peygamberle görüşen Hz.Muhammed (s.a.v.) bir çok melaike de görmüş, cennet ve cehennemin durumunu da öğrenmiştir. Sidre-i müntehayı (semavi kutsal bir makam) da geçerek Allahu Taala’nın huzuruna da nail olmuştur. Beş vakit namazın farz kılınması yükümlülüğü gibi İslamın en büyük şartlarından biri ile de görevlendirilip nihayet aynı gece -hatta yatağı dahi daha iyice soğumadan- dönüvermiştir.

Bu mübarek olayı öğrenenler arasında tartışmalar, bunun mümkün olmadığı kanısını ileri sürenler olmuşsa da Hz. Ebu Bekr’in inançlı sözleri ve Hz. Peygamber’in tam gerçeği belirten yolculuk açıklamaları, Kudüs’teki Mescid-i Aksa ile ilgili görgüye dayalı açık tanıklık, şüphecileri susturmaya yetmiştir. Ve böylece bu gece de, İslam dininin mübarek geceleri arasında yüce yerini almıştır.

Advertisement

Resimli Miraç Kandili Kutlama Mesajları

Kaynak 2 – Miraç

Müslüman dini İslam inancına göre Hz. Muhammed’in göğe yükseldiği geceye “Miraç Gecesi” denir. O gece kandil olarak kutlanır. Bu göğe yükselmenin cismani mi yoksa ruhani mi olduğu İslam felsefesinde tartışılmıştır.

Kuran’da Miraç gecesi Peygamber’e göklerden bir nurun yaklaştığı, Allah’ın o gece Onu Mescid-el-Haram’dan Mescid-el-Aksa’ya götürdüğü yazılıdır. Hadiste (yani Peygamber’in kendisine ait olduğuna inanılan sözlerde) Mescid-el-Aksa’nın Kudüs olduğu açıklanıyor. Böylece bilhassa Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik ve taraflılarının yaydığı bir inanca göre Miraç, Mekke’den önce Kudüs’e Kudüs’ten de göğe yükseliş şeklinde olmuştur.

Miraç’ın 17 Ramazan’da olduğuna dair rivayetler varsa da, genel olarak 27 Recep tarihine inanılır. 27 Recep’ten önceki gece Miraç Gecesi sayılır. O gece, mevlit gibi, törenler yapılır. Peygamber’in göklere yükselişini anlatan pek çok eserler yazılmıştır. Bunlara “miraçname” denir.

Resimli Miraç Kandili Kutlama Mesajları

  • Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.
  • Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç kandiliniz mübarek olsun..
  • Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birlesen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply