Molla Nurettin Câmî Kimdir?

0
Advertisement

Büyük İran’lı şair ve filozof olan Molla Nurettin Câmî hayatı ve eserleri ile ilgili kısa bilgiler.

Molla Nurettin Câmî 1414 ile 1492 yılları arasında yaşamıştır. En büyük İran şairlerindendir; büyük bir mutasavvıf ve bilgin olarak da tanınmıştır. Türk alemi içinden yetişmiş, Türk şiir ve tasavvufuna geniş ölçüde tesir etmiştir.

Câmî, İran’da Herat yakınlarında doğdu. O zaman Herat, Timuroğulları İmparatorluğu’nun merkeziydi, Sultan Hüseyin Baykara’nın hükümdarlığı altındaydı. Medeniyet tarihinin en parlak safhalarından biri bu çağda Herat’ta yaratılmıştır.

Câmî, gerek Hüseyin Baykara’nın, gerekse veziri büyük Türk şairi Ali Şir Nevaî‘nin büyük saygı ve ilgisini kazanmıştı. Nakşibendi tarikatına intisap ederek bu tarikatın yayılmasında büyük rol oynadı. Herat medresesinde müderrislik de etti. Ünü hayatında bütün İslam alemine yayılmıştı, Fatih Sultan Mehmet ve oğlu II. Bayezit’le de mektuplaşmış, bu Osmanlı hükümdarlarından hediye ve para almıştır. Herat’ta öldü. Cenazesinde Hüseyin Baykara da bulundu.

Câmî’nin şiirleri 3 divan halinde toplanmış, birkaç kere Almanca’ya, kısmen de başka dillere çevrilmiştir. Gazellerinde Hafız ve Sadî’nin tesiri vardır. 7 mesneviden müteşekkil «Heft-Evreng» adındaki manzum hikaye külliyatı da pek ünlüdür. Bu hikâyelerinin en tanınmışı «Yûsuf’la Zelîhâ» dır. Manzum-mensur bir eser olan «Bahâristan» i da pek meşhur olup birçok kere Türkçe’ye, Almanca’ya, İngilizce’ye vs. çevrilmiştir,

Câmî’nin aruz ve musikiye dair risaleleri de ün kazanmıştır.

Advertisement

Leave A Reply