Monohibrit Çaprazlama Nedir? Örnekleri

0
Advertisement

Tek bir karakterin kalıtımı, monohibrit çaprazlama nedir? Monohibrit çaprazlama açıklaması, örnekleri, konu anlatımı.

TEK BİR KARAKTERİN KALITIMI MONOHİBRİT ÇAPRAZLAMA:

Mendel deneylerine, zıt özellik gösteren ve arı döl (saf) olan bireyler arasında yapay çapraz tozlaşma yaparak başladı. Örneğin tohumlan kuruduğunda bile yuvarlak olan bezelyeleri, tohumları buruşuk olan bezelyeler ile tozlaştırdı. Sonuçta bütün döllerin yuvarlak olduğunu gördü. Üstelik çiçek tozlarının, yuvarlak tohumlu veya buruşuk tohumlu bitkilerden alınması durumu değiştirmedi.

Çiçek tozunu veren bitki hangisi olursa olsun sonuç aynıydı. Yani bir karakter diğerini bastırıyor gibi görünüyordu. Mendel birbirine karşıt karaktere sahip olan an döller arasındaki bir çaprazlamadan elde edilen dölde her zaman görülen karaktere baskın (dominant) adını verdi ve “F1” ile gösterdi. Deneylerin ikinci basamağında F1 bitkilerini kendi kendilerine tozlaşmaya bıraktı. Bunlardan elde ettiği döllere “F2” adını verdi. F2 döllerinde 3/4 oranında baskın karakter olan yuvarlak tohumlar görünmesine karşılık 1 /4 oranında diğer karakter olan buruşukluk göründü. Buruşukluk, F1 dölünde görülmeyip F2 de göründüğü için bu karaktere çekinik (resesif) adını verdi.

Mendel bu şekilde bezelyelerde bulunan 7 karakterin (tohum şekli, tohum rengi, meyva şekli, meyva rengi, çiçek durumu, gövde uzunluğu) kalıtımını tek tek yaptı. Her özellik için alfabenin harflerini sembol olarak kullandı. Baskın karakterler için büyük harf, çekinik için aynı harfin küçüğünü kullandı. (A ve a gibi)

Mendel, her bitkinin her özellik için bir çift kalıtım faktörüne sahip olduğunu kabul etti. Kalıtım faktörü daha sonra gen olarak isimlendirildi. Bir karakteri belirleyen gen çiftinin her üyesine alel denmektedir. Bir gen çiftinin (AA) üyelerinin farklı gametlere gitmesi kuralma aynlma prensibi adı verildi.

Alel genlerin gametlere dağılması rastgeledir….

Advertisement

Yukarıdaki genetik çaprazlama örneğini tablo yaparak da gösterebiliriz.

Genotip:
Canlının belirli bir karakterinin gen formülünü (Aa, aa gibi) gösterir.
Fenotip:
Karakterin anlatımı yani bir genotipe sahip olan bir organizmanın görünüşüdür. (Yuvarlak buruşuk gibi)

Advertisement


Leave A Reply