Muammer Sun Kimdir?

0
Advertisement

Muammer Sun kimdir? Muammer Sun hayatı, biyografisi, müzik kariyeri, besteleri ve eserleri hakkında bilgi.

Muammer Sun Kimdir?

Muammer SunMuammer Sun; Türk bestecisidir (Ankara, 1932).

Müziğe Askeri Mızıka Okulu’nda öğrenciyken, on beş yaşında başlayan Muammer Sun ilk şarkısını Cemal Reşid Rey ve Hulusi Öktem’in Solfej kitabını örnek alarak aynı dönemde yazdı. Beş buçuk yıl bu okula devam ettikten sonra,1953’te Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Kompozisyon Bö-lümü’ne girdi. Piyano için süit olan Yurt Renkleri’ni konservatuvardaki ilk yıllarında besteledi. Burada Andan Saygun’un öğrencisi oldu. Muzaffer Sarısözen’den Türk halk müziği, Ruşen Ferit Kam’dan klasik Türk müziği dersleri aldı. Özel olarak da Kemal İlerici’yle Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konusunda çalıştı. 1960’ta Ankara Devlet Konservatuvarı’nın İleri Yüksek Dönemi’ni bitirdi. Aynı yıl bu kuruluşa öğretmen oldu (Muammer Sun konservatuvardaki öğrenciliği süresinde Yurt Renkleri’nin yanı sıra, keman ve piyano için parçalar, yaylı çalgılar dördülü, Demet başlıklı yaylı çalgılar süiti ve koro parçaları besteledi).

1967-1970 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarlığında müsteşarlık görevinde bulunan besteci, 1967 ve 1969’da T.R.T. ve O.D.T.Ü. için düzenlenen folklor araştırmalarına derlemeci olarak katıldı. 1970’te yeniden Ankara Devlet Kon-servatuvarı’ndaki öğretmenliğine döndü. 1969-1972 yıllan arasında T.R.T. Yönetim Kurulu üyeliği yapan sanatçı 1975’te İzmir Devlet Konservatuvarı’nda göreve başladı, 1980’de İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretmenliğe atandı ve 1981’de bu kuruluştan emekli oldu.

BESTECİLİĞİ VE MÜZİK EĞİTİMCİLİĞİ

Eğitim müziği, okul şarkısı ve halkın kolay anlayacağı çok sesli müzik yazmaya özen göstermiş olan Muammer Sun yeni ve değişik yöntemler denemektense, kendi içinde duyduğu müziği, Türk makamları ve halk oyunlarının renkleri içinde işlemeyi yeğlemiştir. Bu konuda kendisi şöyle der: “Çok sesi halka götürecek köprü, çağdaş Türk bestecisinin kolay anlaşılır, halka çabuk seslenebilecek yapıtlarıdır.”

Advertisement

Ayrıca, müzikte evrenselliğin değil, ulusallığın önem taşıdığına inanır. Türk bestecisi, Muammer Sun’a göre, Türk müziği kaynaklarını en yalın biçimiyle temel alıp, bir soyutlamaya gitmelidir. Bestelerinde teknik olarak modal yapıya önem veren sanatçı, Kemal İlerici’nin dörtlülüğe dayanan çoksesli düzeninden esinlenmiş ve klasik Türk müziğinin makamlarından, halk oyunlarının ritmik canlılığından yararlanmıştır.

Muammer Sun müzik eğitiminde koroların önemini de şöyle belirtmiştir: “Bütün yurt çapında bir müzik eğitimi düşünülürse, her çocuğun eline bir çalgı vermek olanaksız. Oysa çocuklara kendi seslerini kullanmasını öğreterek, şarkıyla müziğe daha kolay girebilmeleri sağlanır.” Bu görüşten hareket ederek 1968’de her ilde bir çocuk ve gençlik korosu kurma çalışmaları yapan Muammer Sun, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde koro öğretmenliği kursları da düzenlemiştir. Muammer Sun’un besteleri, marşları, Müzikli Çocuk Oyunları (1965-1968) dışında yayımlamış olduğu kitaplar arasında şunlar sayılabilir: Şarkı Demeti (1965-1967); Türkiye’nin Kültür, Müzik,Tiyatro Sorunları (1969); Çoksesli Türküler (1970-1980); Solfej. Birinci Kitap (1971-1973); Kır Çiçekleri (1973-1977); Türk Kalarak Çağdaşlaşmak (1974); Okul Öncesi Eğitiminde Müzik (1981).

BAŞLICA YAPITLARI

Solo için: Yurt Renkleri (piyano için süit, 1953-1954); Yurt Renkleri. İkinci Defter (piyano için süit, 1956); Yurt Renkleri. Üçüncü Defter (piyano için süit, 1959-1977); Söyleşi (keman için, 1980),

İkili: Keman ve Piyano İçin Üç Parça (1955); Viyolonsel ve Piyano İçin Üç Parça (1966-1967); İki Şarkı (ses ve piyano için, 1966-1967); Bozlak ve Türkü (tenor ve piyano için, 1971-1972).

Dörtlü: Yaylı Çalgılar İçin Dördül (1958).

Advertisement

Beşli: Serpintiler (üfleme çalgılar için on altı parça, 1965-1967). Oda orkestrası için: Elektra (üfleme ve vurma çalgılar için sahne müziği, 1958); Demet (yaylı çalgılar için süit, 1959-1961).

Koro için: Bozlak ve Türkü (tenor solo ve koro için, 1959); Beş Halk Türküsü (karma koro için, 1963-1964); İki Sesli On Dört Türkü (1966-1967); Gençler İçin Altı Koro Parçası (1970-1972); On Türkü (1976-1977; Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası Hikmet Şimşek yönetiminde, Remziye Alper solosuyla plak yapmıştır). Solo ve orkestra için: Dört Parça (keman ve orkestra için, 1955-1972); Sultan Gelin (soprano, koro ve orkestra için süit, 1964).

Orkestra için: Yurt Renkleri (süit, 1963-1965; 1966 T.R.T. Ödülü); Atlıkarınca (süit, 1965-1966); Saygın Sevi (bale müziği, 1973-1974); Sezginin Bedeli (bale, 1985).

Film Müziği: Kurtuluş, Cumhuriyet filmleri


Leave A Reply