Mudanya Silah Bırakışması (Mütarekesi) Hakkında Bilgi

0

Güzel İzmir’in de düşman işgalinden kurtarılması sonucu yapılan Mudanya Silah Bırakışması (Mütarekesi) ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Mudanya Silah Bırakışması (Mütarekesi)'nin Yapıldığı Bina

Mudanya Silah Bırakışması (Mütarekesi)’nin Yapıldığı Bina

MUDANYA SİLAH BIRAKMA ANTLAŞMASI

Advertisement

Gazi Mustafa Kemal, İzmir’de kaldığı sürece, şehrin limanında bulunan yabancı savaş gemilerinin İzmir’den ayrılmaları için çalışmalar yaptı. Diğer yandan Bağlaşık Devletler Türkiye ile görüşmek için İzmit veya Mudanya’da bir toplantı yapılmasını istiyorlardı. Bu toplantıdan başka Trakya’da bulunan Yunan askerlerinin çekilmesi koşulu ile Mudanya’da askeri bir toplantıya evet deniliyordu. Bu toplantıda Türkiye’yi İsmet Paşa temsil edecekti.

Gazi Mustafa Kemal, 2 Ekim 1922’de Ankara’ya döndü. Ankara halkı kendisini büyük sevgi gösterileriyle karşıladı. Ankara istasyonundan, Büyük Millet Meclisi’ne kadar halk, Gazi Mustafa Kemal’e görülmemiş derecede coşkun gösteride bulundu ve tebrik etti. Bu karşılaşmadan sonra bir resmi geçit yapıldı. Ankara büyük bir bayram daha yaşıyordu.

Mudanya toplantısı 3 Ekim günü başladı. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, iyi bir komutan olduğu kadar, iyi bir siyasi olduğunu da burada kanıtladı. Yeni Türkiye’nin, Bağlaşık Devletler ile yaptığı bu toplantı, başarı ile sonuçlanmış ve Mudanya Silah Bırakma Antlaşması 11 Ekim 1922 günü imzalanmıştı.

Gazi Mustafa Kemal’i Bursalılar’da çağırmışlardı. Bursa, Yunan ordusundan çok zarar görmüş bir kentimizdi. Türk ordusu 9 Eylül’de İzmir’i kurtardığı gibi, 12 Eylül 1922 günü de Bursa’yı kurtarmıştı. İşte Bursa halkı şehirlerini kurtaran Gazi Mustafa Kemal’i görülmemiş bir coşku ve sevgi ile karşıladılar.

Advertisement

Mudanya anlaşması yürürlüğe girmişti. Trakya’daki Yunan askerleri çekilecek, yerine Türk askerleri girecekti. Gazi Mustafa Kemal, yeni Türk ordusu komutanlarından Refet Paşa’yı Trakya’ya gidecek Türk ordusuna komutan olarak atadı. Refet Paşa Türk ordusunun komutanı olarak önce İstanbul’a geldi. İstanbul halkı Refet Paşa’yı büyük bir heyecanla karşıladı. Refet Paşa, Trakya’nın teslim alınışında çok çabuk davrandı. Yunan yönetiminden ezilen Türk halkı, Türk ordusunu büyük coşku ile karşıladı.


Leave A Reply