Musa Çelebi Kimdir? Osmanlı Şehzadesinin Hayatı ve Dönemi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Musa Çelebi Kimdir ve ne yapmıştır? Osmanlı şehzadelerinden Musa Çelebi hayatı, biyografisi, dönemi ile ilgili bilgi.

Musa Çelebi

Musa Çelebi

Musa Çelebi; Osmanlı şehzadesidir (?-Çumurlu/Sofya 1413)

Yıldırım Bayezit‘in oğludur. Osmanlıların Timur ordusuna yenilmesiyle sonuçlanan Ankara Savaşı’na katıldı ve tutsak düştü. Timur, ona Bursa ve bölgesi emirliğini verdi; Akşehir’de ölen babasının cenazesini Bursa’ya götürmesini buyurdu. Ancak o sırada Bursa, kardeşi İsa Çelebi’nin elinde bulunduğu için onunla savaşarak kente girebildi. Bir süre sonra toparlanan İsa Çelebi ile yaptığı ikinci savaşta yenilince önce Germiyanoğlu Yakup Bey’in, bir süre sonra da Karamanoğlu’nun yanına çekildi. Buradayken kardeşi Çelebi Mehmet ile Süleyman Çelebi’ye karşı anlaştı.

1409’da Sinop’tan Eflak’a geçti. Aldığı destekle Şubat 1410’da Yanbolu’da Süleyman Çelebi’ye bağlı birlikleri yenilgiye uğrattı. Süleyman Çelebi, İzmiroğlu Cüneyt Bey ile Gelibolu üzerinden Rumeli’ye geçti. Musa Çelebi’yi Haziran 1410’da Kosmidon’da (Hasköy) yenilgiye uğrattı. Musa Çelebi Temmuz 1410’da Süleyman Çelebi yanlısı Sırpları Filibe’de yendi ve onun Edirne’de bulunan ordusu üzerine yürüyüşe geçti. Edirne’ye girdi. İstanbul’a kaçmak isteyen Süleyman Çelebi’yi yakalatıp öldürdü. Tüm tımarlı sipahiler ve sancak beyleri kendisine boyun eğince, 17 Şubat 1411’de Edirne’de tahta çıktı. Yaptığı antlaşmalarla Venediklilere ticari ayrıcalıklar verdi. Şeyh Bedrettin’i kazasker yaptı. Bizanslara karşı savaşa girişti. Süleyman Çelebi’nin Bizanslılara bıraktığı Marmara kasabalarını ve Tesalya’yı geri aldı. Bir süre sonra İstanbul’u kuşattıysa da, Anadolu’daki,Çelebi Mehmet‘in Rumeli yakasına geçmesi üzerine kuşatmayı kaldırdı. Temmuz 1412’de Çatalca yakınlarında yapılan savaşta Çelebi Mehmet’in ordusunu bozguna uğrattı. Çelebi Mehmet ile Temmuz 1413’de Sofya’nın güneyinde Smako’ da yaptığı ikinci savaşta yenildi ve kaçarken öldürüldü. Ölümüyle Osmanlı tarihinin en önemli karışıklık dönemi olan Fetret Devri sona erdi.

Kaynak 2

MUSA ÇELEBİ (ölüm 1413)

Yıldırım Bayezit‘in oğullarındandır. 2 yıl, 5 ay Osmanlı devletinin Avrupa topraklarında — başkenti Edirne olmak üzere— saltanat sürmüş, fakat bütün Osmanlı mirasını şahsında birleştiremediği için, padişahlar arasında sayılmamıştır; bununla birlikte Musa Çelebi’yi de Osmanlı hükümdarları arasında sayan birkaç Türk ve Batılı tarihçi vardır.

Advertisement

Musa Çelebi, 28 temmuz 1402 Ankara Meydan Savaşı’na Osmanlı komutanlarından biri olarak katıldı. Bu büyük felâkette, babası Yıldırım‘la, kardeşi Mustafa Çelebi ile birlikte Timur’a esir düştü; kardeşleri Süleyman, İsa ve Mehmet Çelebiler kaçabildiler. Timur, Musa Çelebi’ye karşı iyi davrandı, serbest bıraktı. Yalnız, Çelebi, Timur’un ordugahından, yeraltından yol kazdırarak babasını kaçırıp kurtarmak isteyince, Timur, Yıldırım‘a da, Çelebi’ye karşı da sert tedbirler aldı.

Düşman Kardeşler

Yıldırım, Akşehir’de ölünce, Timur, padişahın cenazesini Musa Çelebi’ye verdi. Çelebi, babasını Bursa’ya getirip gömdü. Sonra Anadolu beyliklerine misafir oldu, Rumeli’ne geçti. Ağabeysi Mehmet Çelebi‘nin yardımıyla, en büyük ağabeysi olan, Edirne’de saltanat süren Emir Süleyman’a karşı savaşmaya girişti. Önce başarısızlığa uğradıysa da, 17 şubat 1411 ‘de ağabeysini gafil avlayarak Edirne’ye girdi, tahta oturdu.

Musa Çelebi, aynı yıl, Bizans’ı kuşattı. Bu, Osmanlı Türkleri’nin Bizans’ı 5. kuşatmasıdır. 1412’de Hayırsız Adalar’dan Yassıada önünde Musa Çelebi’nin donanması ile Bizans donanması arasında sonuçsuz kalan büyük bir vuruşma oldu. Bizans, baş düşmanı olan Musa Çelebi’yi düşürmek için, Mehmet Çelebi‘yi destekledi, çünkü Mehmet Çelebi bütün gücüyle, Osmanlı mirasını şahsında toplamak istiyordu.

Bundan sonra Sırbistan seferine çıkan Musa Çelebi, kuzey sınırını emniyet altına aldı. Mehmet Çelebi, önce başarısız bir teşebbüsten sonra, nihayet kardeşini düşürdü. 5 temmuz 1413’te, Musa Çelebi savaşta öldü. Böylece Fetret Devri bitmiş oluyordu. Çelebi Mehmet, Yıldırım‘ın tek varisi olarak ortada kaldı.

25 yaşlarında, sert tabiatlı, siyasetçe zayıf, tecrübesiz olan Musa Çelebi, iyi bir savaş adamı idi; 212.000 km2 genişliğindeki topraklarda saltanat sürmüştür: Bu topraklar bugün Çanakkale, Doğu ve Batı Trakya, Teselya, Makedonya, Bulgaristan’ı kaplamaktadır.

Advertisement


Leave A Reply