Mutfak Personelinin Özellikleri

0
Advertisement

Mutfak personeli nedir? Mutfak personeli nasıl olmalıdır, özellikleri nelerdir? Mutfak personelinin önemi, maddeler halinde özellikleri hakkında bilgi.

Mutfak Personeli

MUTFAK PERSONELİ

Mutfak ne kadar çağdaş, gelişmiş ve lüks olursa olsun, ne kadar iyi organize edilirse edilsin, mutfaktaki en önemli unsur yine insandır. Aile mutfağında bile mutfakta çalışan kişinin bu işlerin bilincinde olması gerekir.

Ticari mutfakta çalışan kişilerin özelliği, mutfağın kalitesini oluşturur. Personel seçimi çok dikkatle yapılmalı ve bu konuda hiçbir özveriden kaçınılmamalıdır.

Bir yemeğin istenilen düzeyde olabilmesi için sihirli değnek sadece aşçıda vardır. Ancak aşçının da bilgi ve becerilerini iyi kullanabilmesi için bir ekibe gereksinimi vardır. Çünkü mutfak bir ekip çalışması gerektirir. Ekip uyumlu olmalı ve ekibi oluşturan kişilerin bilgi ve görgü düzeyi birbirine uygun seviyede bulunmalıdır. Herkes görevinin ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.

Advertisement

Okulda başlayan eğitim, mutfakta son şeklini alır. Mutfak personeli ile iyi geçinmek, güzel ve dürüst ilişkiler kurmak genç aşçı adayının yararına olur. Mutfak bir aile yuvası gibidir. Aşçılık da bir bayrak yarışıdır. Fransızların mutfaklarını tüm dünyaya tanıtmaları bu sistemi çok iyi çalıştırmaları ile mümkün olmuştur. Mutfakta uyumlu ve verimli davranış ve çalışmalar aşçıların başarılı olmalarının anahtarıdır. Aksi hâlde başarılı olmaları düşünülemez.

Mutfak Personelinin Özellikleri

1.Mutfak personelinde bulunması gerekli en önemli özellik çok temiz olmaları ve temizlik kurallarına uygun şekilde çalışmalarıdır. Yaptıkları işler pek çok insanın sağlığı ile yakından ilgilidir. Bunun bilincinde olmaları şarttır. Personele zaman zaman sağlık konusunda bilgiler verilmelidir. Belirlenen zamanlarda sık sık sağlık kontrolünden geçmeleri gerekir.

2.Mutfak personeli mutfağı ve aletleri çok iyi tanımalı ve kullanma yöntemlerini çok iyi bilmelidir. Böylece bilgi eksikliğinden doğabilecek zararların ve kazaların da önüne geçilmiş olur, iş verimi artar.

3.Mutfak personeli üretken olmalıdır. Yaptığı işe dört elle sımsıkı sarılmalı, yapılan işi beklenilen zamanda bitirmeye özen gösterilmelidir. İlgisizlik kişiyi başarısızlığa iten en önemli etkenlerdendir, mutfağın çalışma temposunu bozar.

Advertisement

4.Mutfak personeli doğru, dürüst, sözüne inanılır ve güvenilir olmalıdır. Çalışmada karşılıklı güven duygusu çok önemlidir. Bu duygu yerleşirse her çalışına sorun çıkmadan muntazam olarak devam eder. Verilen sözün tutulması, insanları yücelten bir erdemdir.

5.Yaratıcı ve araştırıcı olmak mutfak personeli için çok gerekli bir özelliktir. Kendi alanında araştırma yapıp doğruyu ve güzeli bulmak, geliştirmek, mesleğini yükseltmek aşçının yapısında olmalıdır. Bilgi insanları güçlü kılar. Aşçı, alanında araştırmacı olmalı, kendini mesleğinde geliştirmeye çalışmalıdır.

6.Mutfak personeli hoşgörü sahibi olmalıdır. Herkesi olduğu gibi kabul edip uyumsuzluk vb. durumları uzatmamalı, uzlaşmalıdır. Bir başka deyişle mutfakta geçimsizlik olmamalıdır. İşverenle ilişkilere özen gösterilmelidir.

7.Grup çalışmalarına uyumlu ve verimli bir şekilde görev bilinci içinde katılmalıdır. Karşılıklı ilişkilerde saygı kuralları hiç aksatılmadan uygulanmalıdır.

Advertisement

8.Hiçbir zaman görevden kaçmamalı, fedakâr olmalıdır.

9.Besin maddelerini tanımalı, beslenmeyi, sağlıklı ve doğru uygulamaları iyi bilmelidir. Çalışmalarında bu konuda hiçbir hataya yer vermemelidir.

10.Uygun kıyafetler içinde daima tertemiz bulunmaya özen göstermelidir.

Advertisement

Leave A Reply