Mutlak Monarşinin Simgesi Konstantin Pobedonostsev Kimdir? Hayatı

0
Advertisement

Konstantin Pobedonostsev kimdir? Rus bir devlet görevlisi olan ve mutlak monarşinin simge isimlerinden Konstantin Pobedonostsev’in hayatı

Konstantin Pobedonostsev

Konstantin Pobedonostsev

Konstantin Petroviç Pobedonostsev, (d.21 Mayıs 1827. Moskova – ö. 23 Mart 1907, Petersburg. Rus Çarlığı). Rus kamu görevlisi. Tutucu siyasal görüşleriyle tanınır. Rus çarları III. Aleksandr’la oğlu II. Nikolay’ın özel öğretmenliğini ve danışmanlığını yapmış, mutlak monarşi rejiminin simgesi olmuştur.

Moskova Üniversitesi’nde Rus edebiyatı profesörü olan bir Ortodoks rahibin küçük oğluydu. 1859’da sonra Moskova Üniversitesi’nde verdiği medeni hukuk derslerinden etkilenen II. Aleksandr tarafından 1861’de, Moskova’ya geldikleri dönemlerde çocuklarına özel ders vermekle görevlendirildi. 1864’te Rus adalet sisteminin yeniden düzenlenmesine .önemli katkılarda bulundu. 1865’te Petersburg’a giderek çar ailesinin özel öğretmenliğini üstlendi. Zamanla II. Aleksandr’ın bütün reformlarına karşı çıkarak onun ardılı III. Aleksandr’ın gerici bir bir çizgi izlemesinde önemli rol oynadı. 1868’de senatoda ve 1872’de devlet konseyinde görevlendirildi. 1880’de atandığı Rus Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu’nun başkanlığını 1905’e değin sürdürdü. Bu konumu ona iç politikada, özellikle din. eğitim ve sansürle ilgili konularda önemli güç sağladı.

Pobedonostsev ulusal azınlıkları oluşturan çeşitli toplulukların Ruslaştırılması politikasını destekledi. Kilisenin din adamı olmayan yöneticisi olarak, otokrasiyi güçlendireceği gerekçesiyle kilise okullarındaki ilköğretimin yaygınlaştırılmasını savundu. Ülkenin yabancı etkilerden uzak tutulması, özellikle anayasal ve demokratik yönetime ilişkin Batılı düşüncelerin yasaklanması için çalıştı. Devletin yoğun bir baskı politikası uygulamasında önemli rol oynadı.

II.Aleksandr’ın 1881’de bir suikast sonucunda öldürülmesinin ardından. 111. Aleksandr’ın toplumda sınırlı ölçüde liberalleşme öngören Loris-Melikov reform tasarısını yürürlüğe koymasını önledi. 1880’lerde uygulanan gerici politikaları etkin biçimde destekledi. 1890 sonrasında yönetimdeki etkisi azaldı ve rejimin bir devrimle yıkılacağı korkusuna kapıldı. Siyasal konulardaki makaleleri Moskovski sbornik (1896: Moskova Günlüğü) adlı kitapta toplanmıştır.

Advertisement

Leave A Reply