Namaz İle İlgili Hadisler

0
Advertisement

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen Namaz ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? Namaz hakkında hadisler

Namaz vakti gelince namaza koşarak değil, ağırbaşlılık içinde ve yürüyerek geliniz; yetiştiğiniz kadarını kılınız ve yetişemediğiniz kısmı da tamamlayınız.
Adamın namazı uzun tutup hutbeyi kısa kesmesi islâmın özüne vakıf olduğuna delâlet eder. Buna göre namazı uzun tutun ve hutbeyi kısa kesin.
“Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu tam (eksiksiz) olan davetin ve kılınacak namazın Rabb’i Allahım! Muhammed’e vesileyi ve fazileti ver. Onu, kendisine vaadettiğin Makamımahmd’a ulaştır, diye dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur.”
“Ne dersiniz, birinizin kapısında bir nehir olsa da orada hergün beş defa yıkansa onun kirinden eser kalır mı? Orada bulunanlar, “Kirinden hiçbir şey kalmaz.” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah beş vakit namaz sayesinde günah ve hataları siler.”
“Cuma namazı, cemaat halindeki her Müslüman’ın kılması gereken bir farzdır. Şu dört kimse müstesnadır: Köle, kadın,
çocuk, hasta.”


Leave A Reply