Nevroz Nasıl Bir Hastalıktır? Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

0
Advertisement

Nevroz nedir, nasıl bir hastalıktır? Nevroz hastalığının belirtileri, çeşitleri, tedavisi nasıldır, Nevroz hakkında bilgi.

şizofreni

Kaynak: pixabay.com

Nevroz

Nevroz, gerginliğe yol açan güç yaşam koşulları ve bilinçsiz duygusal çelişkilerin çözümlenmesinde başarısız girişimlerden kaynaklanan psikolojik bozukluklardır. Çelişkilere uygum sağlayamamak, gerilim ve kaygılara yol açar. Nörotik tepkilerde kaygı korkulara, organik bir bozukluk olmasına karşın fiziksel yakınmalara, yersiz saplantılara, nedensiz davranışlara, ruhsal çöküntülere dönüşerek, kendini gösterir. Ayrıca nörotik çelişkiler, kişilik bozuklukları, etkisiz davranış biçimleri, kişisel ilişkilerde uyum güçlükleriyle ortaya çıkar. Nevrozlar psikozların tersine daha hafif bozukluklara yol açar. Nevroz sözcüğü ilk kez 18. yüzyılın sonunda İskoçyalı hekim William Cullen tarafından kullanıldı. 19. yüzyılda nevrozlar, merkezi sinir sisteminin işlev bozuklukları olarak değerlendirildi, psikolojik yaşamla bağdaştırılmadı. Fransız nörolog Jean Martin Charcot, histerinin tedavisinde hipnoz yöntemleri kullanarak nevrozların psikolojik araştırmalarına temel hazırladı. Nevrozlara psikolojik açıdan bakma, bilinçsiz ruhsal güçlerin etkilerini, yetişkin nevrozlarıyla çocukluk deneyimleri arasındaki bağları, nörotik tepkiler ve çelişkilerle cinsellik ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi gösteren ilk kez Avusturyalı psikanalizci Sigmund Freud oldu. Çağdaş psikiyatrik görüşte büyük ölçüde Freud’un psikanaliz buluşlarına dayanmaktadır.

Çeşitleri

Nevrozlar başlıca ikiye ayrılırlar: 1. Karakter nevrozları: Kişiliğin bütününü ve öteki kişilerle ilişki kurmadaki alışkanlıkları içeren psikolojik bozukluklar; 2. Belirti nevrozları: Huzursuzluk ve sıkıntı belirtileriyle kendini açığa çıkarır. Belirti nevrozları, egemen olan dış zorlamalara tepki ya da kişi için psikolojik açıdan önemli olan tek bir deneyime tepki olarak kendini gösterir. Belirti nevrozlarının birinci tipi travmatik nevrozlarıdır ve savaşları, yangın, deprem ya da korkunç kazaları izleyen duygu bozuklukları olarak ortaya çıkarlar. Belirtisi, ruhsal gerilimin artmasıdır. Bu tepkiler genellikle kısa ömürlüdür ve kişinin bu gergin durumundan uzaklaştırılmasıyla ortadan kalkar.

Belirti nevrozlarının ikinci tipi psikonevrotik tepkiler olarak adlandırılır. Burada gerilim, nesnel dış gerginliklerden çok, psikolojik çelişkilerden kaynaklanır. Örneğin travmatik nevroz savaş sırasında uzun süren ve yaşamı tehlikeye sokan bir bombardıman sonucu gelişebilir. Buna karşın psikonevrotik tepki ise, kardeşine çocukça bir kıskançlık ve bilinçsiz bir kin duyan askerin savaşta bir arkadaşının ölümüyle suçluluk duygusuna kapılması sonucunda ortaya çıkabilir. Deneyler tüm nevrotik tepkilerin yalnız travmatik öğelerden değil, aynı zamanda kişinin ona verdiği anlamdan da kaynaklandığını göstermiştir.

Nevrasteni

Nevrasteni; sinir sisteminin zayıflığıdır. Daha çok erkeklerde görülen bir hastalıktır. Günümüzde en sık rastlanan psikonevrozlardan biridir.

Özellikle yoğun düşünsel çalışmalar yapan kişilerde yaygındır. Aşırı yorgunluk sonucunda ortaya çıkar.

Advertisement

Başlıca belirtileri:

Ruhsal ve fiziksel yorgunluk, başta basınç duygusu, çeşitli ağrılar, birçok hastada cinsel iktidarsızlık, dikkatin dağılması, uykusuzluk, bellekte zayıflama, çeşitli ağrılar, cinsel soğukluk. Hastalar kendileri ve yakınlarıyla çok ilgilidirler. Hastalar sabahları yorgun, bitkin ve isteksiz yataktan kalkarlar, işe gitmek istemezler. Cinsel yaşamı düzensiz ve bozuktur. Erkeklerde iktidarsızlık ve erken boşalma, kadınlarda ise cinsel soğukluğun ortaya çıktığı görülür. Eller ve göz kapakları titrer. Çarpıntısız bayılmalar olur, bel ağrır. Okurken yazılar bulanır. Nevrasteni bazen şizofreni ve melonkaliye benzer özellikler gösterir. Melankolide sıkıntı sabah saatlerinde artarken, nevrastenide akşamları artar. Nevrasteninin tedavisinde, hastalığa yol açan nedenleri ortadan kaldırmak için psikoterapi yöntemlerinden yararlanılır. Ayrıca belirtinin ortaya çıkışından sonra, hastanın bir hekim denetiminde tedavi edilmesi gerekir.


Leave A Reply