Nikolaus von Cusa Kimdir?

0
Advertisement

15. yüzyılın filozoflarından birisi olan Nikolaus von Cusa hayatı ve felsefesi ve çalışmaları ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Nikolaus von Cusa Kimdir?

Nikolaus von cusa. Latince nicolaus cusanus (d. 1401, Kues, Trier – ö. 11 Ağustos 1464, Todi, Papalık Devletleri), kardinal, matematikçi, bilim adamı ve filozof. Tanrı ve evrene ilişkin insan bilgisinin sınırlılığını vurgulamıştır.

Basel Konsili’nde Papa IV. Eugenius’un Trier başpiskoposu adayına karşı çıkarak (1432) adını duyurdu. De concordantia catholica (1433; Katolik Uyum Üzerine) adlı yapıtında kilise genel konsillerinin papalıktan daha yetkili olduğunu savundu. Ama kilisenin birliğini koruma ve gerekli reformları gerçekleştirme konusunda konsilleri başarısız bularak 1437’ye doğru tutumunu değiştirdi ve Eugenius’un en ateşli yandaşlarından biri oldu. Yaklaşık 1440’ta rahipliğe atandı. Papa V. Nicolaus tarafından Bressanone’da (Brixen) kardinal yapıldı, 1450’de de Bressanone piskoposluğuna getirildi. İki yıl Almanya’da papalık elçiliği yaptıktan sonra Bressanone piskoposluğuna döndü.

Tipik bir “Rönesans adamı” olarak ilahiyat, matematik, felsefe, bilim ve sanat gibi değişik alanlarda kendini geliştiren Nikolaus, De docta ignorantia (1440; Aydın Cahilliği Üzerine) adlı yapıtında aydını cahilliğini bilen kişi olarak tanımlar ve insanın gerçeği arama çabasını kareyi daireye çevirme işine benzetir.

Deneye dayalı bilgiye önem vererek hekimlikte tanı ve uygulamalı bilimlerle de ilgilenen Nikolaus’un bir başka ilginç görüşü, evrende Yer’i de kapsayan bir hareketliliğe değinmesidir.

Advertisement

Bitkilerin büyümesine ilişkin araştırmalarından bitkilerin havadaki besini emdikleri sonucunu çıkarır. Biyolojide modern deneylere öncülük eden bu çalışması, havanın ağırlığına ilişkin ilk kanıt olarak kabul edilir. Ayrıca bir Avrupa haritası çıkaran ve Romalı yazar Plautus’un 12 komedisinin yazmalarını bulan Nikolaus’un geride bıraktığı zengin kitaplık, doğduğu kentte kendisince yaptırılan (1458) hastanede bulunmaktadır.


Leave A Reply