Nispi Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Nispi ne anlama gelir? Nispi kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Birbirine göre (olan), önceki duruma göre
“Bugün hastada nispi bir iyileşme var.”
2. Göreceli
“Zenginlik, fukaralık nispi durumlardır.”
Bir oylamada yarışan kişi, liste veya görüşlerden birinin, diğerlerinin ayrı ayrı elde ettiklerinden daha çok oy alması yoluyla sağlanan çoğunluk
Çoğunluk partisi dışındaki partilerin de kuvvetleri oranında üye seçmelerini sağlayan seçim biçimi
Nispet eki
Nispi haklar; hukuki bir ilişkiye dayanarak belli kişi ya da kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. Mutlak haklardan farklı olarak, mallar ya da kişiler üzerinde mutlak bir yetke sağlamaz ve yalnızca ilgili kişi ya da kişilerden bir davranışta bulunmayı, bir şeyi vermeyi, yapmayı ya da bir şeyden sakınmayı isteme olanağını verir. Nispi haklar borç ilişkisinden ve aile hukukundan doğan haklan kapsar. Taşınmazlara ilişkin bazı sözleşmelerin tapu kütüğüne şerhedilmesi yoluyla onalım, alım, gerialım ve kira haklan gibi nispi haklar üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir. Nispi haklar borç ilişkilerinden (sözleşmelerden, haksız eylemlerden ve sebepsiz zenginleşmeden) doğabileceği gibi, aile ilişkilerinden, miras ilişkisinden ve eşya hukukundan da doğabilir.


Leave A Reply