Noktalama Eksikliği veya Yanlışlığı Anlatım Bozuklukları, Örnekler

0
Advertisement

Noktalama Eksikliği veya Yanlışlığı nedeniyle oluşan anlatım bozukluğu konu anlatımı, örnekler, Noktalama Eksikliği veya Yanlışlığı hakkında bilgi.

NOKTALAMA EKSİKLİĞİ VEYA YANLIŞLIĞI

Noktalama eksikliği cümlede anlam karışıklığına sebep olabilir. Bu konu bazen anlam belirsizliğinin alt başlığı olarak da karşımıza çıkar. Birkaç maddeyle konuyu anlatalım.

a) Sıfatlarla adlaşmış sıfatlar virgülle ayırt edilir.

> “Soğuk dağların karını bile buza dönüştürdü.” cümlesinde “soğuk” sözcüğünden sonra virgül getirilmelidir. Çünkü dağların karını buza dönüştüren, soğuktur. “Soğuk dağ” sıfat tamlaması şeklinde olunca cümlenin anlamı değişmektedir. Cümle “Soğuk, dağların karını bile buza dönüştürdü.” şeklinde düzeltilmelidir.

>“Genç doktoru görünce ona selam verdi.” cümlesinde virgül eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. “Genç” sözcüğünden sonra virgül getirilirse bu bozukluk giderilir. Cümle “Genç, doktoru görünce ona selam verdi.” şeklinde düzeltilmelidir.

b) İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasına herhangi bir noktalama işareti gelmemelidir.

Cümle içinde yan yana gelen isimler tamlama oluşturmamışsa, okuyuşta anlam belirsizliği oluyorsa virgül getirilmelidir.

> “Çok acı çeken Sevda gözyaşlarını içine akıtıyordu.” cümlesinde “Sevda gözyaşları” belirtisiz isim tamlamasıdır. Cümlede bu anlam kastedilmemiştir. “Sevda” sözcüğünden sonra virgül getirildiğinde anlam belirsizliği ortadan kalkacaktır. Cümle: “Çok acı çeken Sevda, gözyaşlarını içine akıtıyordu.” şeklinde düzeltilmelidir.

Advertisement

> “O arkadaşını çoktan unutmuştu bile.” cümlesinde “o” sözcüğü şahıs zamiri mi yoksa işaret sıfatı mı? Anlam belirsizliğini ortadan kaldırmak için “o” kelimesinden sonra virgül getirilmelidir.


Leave A Reply