Nusret Karasu Kimdir? Başarılı Tıp Doktorunun Hayatı ve Çalışmaları

0
Advertisement

Nusret Karasu kimdir ve ne yapmıştır? Başarılı tıp doktoru Nusret Karasu’nun hayatı, biyografisi ve çalışmaları nelerdir, hakkında bilgi.

Nusret Karasu

Nusret Karasu (1902-1987)

Nusret Karasu Erzurumludur. 1902 yılında Erzurum’da doğan Nusret Karasu sağlıkçı bir aileden gelmektedir. Onun babası veteriner hekimdir. İstanbul’a gelen ailesiyle birlikte Nusret Karasu eğitim hayatını İstanbul’da başlamış ve Vefa Lisesinden sonra Askeri Tıp Okulu’na devam etmiştir. 1926-1927 yılında Gülhane Tıp Okulunda asteğmen olarak stajını yapan Nusret Karasu 1927-1929 yılında Ankara’da Genel Kurmay Başkanlığında Daire Tabipliği yapmış ve daha sonra ve Cebeci Mevki Hastanesi’nde mütehassıs olarak göreve başlamıştır. Daha sonra (1940’dan itibaren 1943’e kadar) Erzurum’da, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi’nde çalışmıştır. 1943 yılında Ankara Gülhane Hastanesi’ne İç Hastalıkları Klinik şefi olarak atanan Nusret Karasu 1946’da İç Hastalıkları dalında profesör olmuştur. 1946 yılında Ankara Üniversitesi içinde Tıp Fakültesi’nin kurulmasıyla orada görev yapmaya başlayan Nusret Karasu aynı zamanda bu fakültenin dekanı olarak da hizmet vermiştir.

Verem Savaş Derneği

1951 yılında Verem Savaş Derneği’nin kurulmasında etkin rol oynamış ve ikinci başkan olarak görev almıştır. 1960 yılında bir süre sağlık bakanlığı yapan Nusret Karasu Kızılay’ın yönetim kurulunda hizmet vermiştir. Daha sonra bu kurumun başkanlığına getirilmiştir. 1973 yılında Tıp Fakültesi’ndeki görevinden emekli olarak ayrılmıştır.

Nusret Karasu, Kızılay ve Verem Savaş Derneği’ndeki hizmetlerinin yanı sıra yedi Verem Savaş Derneği’nin kurulmasında, Ankara Üniversitesi’nde Göğüs Hastalıkları biriminin kurulmasında, Ankara Tüberkloz ve Toraks Derneği’nin kurulmasında, İstanbul Tüberkloz Derneği’nin ve Hacettepe Üniversitesi’ni kurulmasında etkin olmuştur. O UNESCO Türkiye Millî Halk Sağlığı Eğitimi Başkanlığı yapmıştır.

Onun göğüs hastalıklarıyla ilgili çalışmalarıyla, özellikle sosyal yapılanmasında etkin olmuştur. Örneğin tüberkuloz ile ilgili çalışmaların başlatılmasında ve sürdürülmesinde yoğun çaba göstermiştir. Bu konuda devlet desteğini teminde başarılı olmuştur.

Advertisement

Nusret Karasu, Türkiye’de Cumhuriyet sonrası kurumlaşmada etkin çalışmalarının yanı sıra, bilimsel çalışmalarıyla da başarılı olan bir bilim adamı olmuştur. Nusret Karasu yayınlarını daha çok Askeri Sıhhiye Mecmuası ve Radyoloji Mecmuası’nin yayınlamıştır. Ulusal Tıp Kongrelerinin tertiplenmesine öncülük etmiş ve bu kongrelerde Türkiye’nin o dönemki sorunları belirlenip, çözümlenmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Bu sorunlar daha çok verem hastalığı ile ilgili olup, konuyla ilgili olarak aşı ile korunma konusunda etkin adımlar atılmıştır.

Türkiye’de görülen cüzzam hastalığı ile ilgili olarak ilk defa verem aşısının (BCG) bu hastalık için de koruyucu olabileceği görüşünü getirmiştir. Onun zamanında yapılan Ankara Numune Hastanesi’ne bağlı çalışan Verem Hastanesi’nin yapılmasını sağlamıştır. Ayrıca Verem Savaş Derneği’ne bağlı çalışan bir dispanser açılmasında öncülük etmiştir.

Nusret Karasu 1960 yılında Kızılay’ın yeniden yapılanmasında Sağlık Bakanı olarak önemli rol oynamıştır. Kızılay’ın üstlendiği sorumlulukların gerektiğinde yapmasında büyük çaba harcamıştır.

Nusret Karasu tedavi kurumlan arasındaki koordinasyonun önemini bilen bir bilim adamı olarak göğüs hastalıkları ve verem savaş derneği arasındaki koordinasyona büyük önem vermiş ve bunun gerçekleşmesini sağlamıştır.

O Türkiye’de Cumhuriyet sonrası kurumsallaşmada etkin olduğu kadar, bilimsel çalışmalara ve kendi dalında bilim adamı yetişmesine de büyük önem vermiştir. Gerek Verem Savaş Derneği, gerekse üniversitelerdeki göğüs hastalıkları birimlerinin yapılanmaları sırasında onu örnek almışlardır. Yetiştirdiği öğrencileri ile de öğreticiliğin bilim adamının bilgisinin öğrencilerine aktarmasının önemini de kişisel uygulamalarıyla göstermiştir. Onun öğrencilerinden Türkan Akyol Türkiye’nin ilk Sağlık Bakanı olarak hizmet etmiştir.

Advertisement


Leave A Reply