Oltu Nerededir? Oltu Hangi İlimize Bağlı Bir İlçemizdir?

0
Advertisement

Oltu nerededir? Oltu hangi ilimize bağlıdır? Oltu ilçesi özellikleri ve hakkında bilgiler. Ayrıca Oltu Taşı ve Oltu Çayı hakkında da bilgiler.

Erzurum Oltu İlçesi

Erzurum Oltu İlçesinden Bir Görünüm

Oltu, Erzurum İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 64 köyü vardır. İlin kuzeydoğusunda; kuzeyden doğudan Şenkaya, güneyden Narman, batıdan Uzundere ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları genelde dağlıktır. Doğu ve batıdan ilçeyi kuşatan sıradağların ortasında daralıp genişleyerek uzanan Oltu Çayı vadisi yer alır. Akdağlar adı da verilen dağlık kütlenin yükseltisi 3.000 m’ye ulaşır. 150 km uzunluğundaki Oltu Çayı, güneyde dağlık alandan doğar ve Çoruh Irmağı’na katılır. Oltu Çayı vadisinde aşırı derecede toprak aşınması vardır. Kara iklimi egemendir. Kışlar soğuk ve kar yağışlı, ilkbahar, yaz ayları yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 10-11°C, yağış tutarı 350-400 mm’dir. Kuzeyde sarıçam, meşe ormanları, güneyde çayırlar, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Tarıma elverişli topraklar sınırlıdır. Buğday ve patates en çok yetiştirilen tarım ürünleridir. Vadilerde kavak ağaçları görülür. Koyun ve sığır yetiştirilir. Manganez, linyit, oltutaşı yatakları vardır. Oltu taşından teşbih, kolye vb süs eşyaları yapılır.

Oltu taşı

Oltu taşı

Oltu Çayı vadisinde, deniz yüzeyinden 1.275 metre yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 112 km uzaklıktadır.

Oltu Çayı;

Erzurum İli’nin kuzeydoğusunda ırmak. Uzunluğu 150 km. Kargapazarı Dağları’nın doğu yamaçlarından toplanan sel sularının birleşmesiyle oluşur. Kuzeydoğu doğrultusunda akmaya başlar. Oltu ilçe merkezinden geçer. Sağdan Bardızı Suyu ile birleşir. Olur ilçe merkezi güneyinden batıya dönerek Artvin İli’ne girer. Yusufeli İlçesi’nde, Tortum Gölü ve çağlayanından boşalan suları alarak Çoruh Irmağı’na katılır.

Advertisement

Leave A Reply