Oltu Nerededir? Oltu Hangi İlimize Bağlı Bir İlçemizdir?

0
Advertisement

Oltu nerededir? Oltu hangi ilimize bağlıdır? Oltu ilçesi özellikleri ve hakkında bilgiler. Ayrıca Oltu Taşı ve Oltu Çayı hakkında da bilgiler.

Erzurum Oltu İlçesi

Erzurum Oltu İlçesinden Bir Görünüm

Oltu, Erzurum İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 64 köyü vardır. İlin kuzeydoğusunda; kuzeyden doğudan Şenkaya, güneyden Narman, batıdan Uzundere ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları genelde dağlıktır. Doğu ve batıdan ilçeyi kuşatan sıradağların ortasında daralıp genişleyerek uzanan Oltu Çayı vadisi yer alır. Akdağlar adı da verilen dağlık kütlenin yükseltisi 3.000 m’ye ulaşır. 150 km uzunluğundaki Oltu Çayı, güneyde dağlık alandan doğar ve Çoruh Irmağı’na katılır. Oltu Çayı vadisinde aşırı derecede toprak aşınması vardır. Kara iklimi egemendir. Kışlar soğuk ve kar yağışlı, ilkbahar, yaz ayları yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 10-11°C, yağış tutarı 350-400 mm’dir. Kuzeyde sarıçam, meşe ormanları, güneyde çayırlar, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Tarıma elverişli topraklar sınırlıdır. Buğday ve patates en çok yetiştirilen tarım ürünleridir. Vadilerde kavak ağaçları görülür. Koyun ve sığır yetiştirilir. Manganez, linyit, oltutaşı yatakları vardır. Oltu taşından teşbih, kolye vb süs eşyaları yapılır.

Oltu Çayı vadisinde, deniz yüzeyinden 1.275 metre yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 112 km uzaklıktadır.

Oltu Çayı;

Erzurum İli’nin kuzeydoğusunda ırmak. Uzunluğu 150 km. Kargapazarı Dağları’nın doğu yamaçlarından toplanan sel sularının birleşmesiyle oluşur. Kuzeydoğu doğrultusunda akmaya başlar. Oltu ilçe merkezinden geçer. Sağdan Bardızı Suyu ile birleşir. Olur ilçe merkezi güneyinden batıya dönerek Artvin İli’ne girer. Yusufeli İlçesi’nde, Tortum Gölü ve çağlayanından boşalan suları alarak Çoruh Irmağı’na katılır.

Oltu Taşı

Oltu taşı, bir mineral olarak bilinen jet’tir. Jet, organik materyallerin (örneğin bitkiler ve hayvanlar) yüksek basınç ve sıcaklık altında karbonlaşması sonucu oluşur. Jet, siyah veya siyah-gri renkli, ağır ve sert bir mineral olup, genellikle yassı veya oval şeklindedir.

Advertisement

Oltu taşı, MÖ 6000 yıllarına kadar uzanan bir tarihe sahiptir ve eski Mısır, Roma ve İskandinav kültürlerinde sıklıkla kullanılmıştır. Eski Mısır’da, oltu taşı, mumların yanmasını hızlandırmak için kullanılırdı. Roma İmparatorluğu’nda ise, oltu taşı, takı olarak kullanılırdı ve halk arasında popülerdi. İskandinav mitolojisinde ise, oltu taşı, güçlü bir talisman olarak kabul edilirdi.

Oltu taşı, günümüzde hala takı olarak kullanılmakta ve özellikle kuyumculuk alanında popülerdir. Aynı zamanda, oltu taşı, enerjisini arttırdığı ve negatif enerjiden koruduğu inanılmaktadır.


Leave A Reply