Opossum Nasıl Bir Hayvandır? Özellikleri Beslenmesi Üremesi Davranışları

0
Advertisement

Opossum nedir, nasıl bir hayvandır? Opossum hayvanının özellikleri, yaşadığı yerler, üremesi, beslenmesi hakkında bilgi.

opossum keseli sıçan

Kaynak: pixabay.com

Opossum

Opossum; Marsupialia (keseliler) takımının (ya da üsttakım) Didelphidae familyasını oluşturan 66 memeli türünün ortak adıdır. Caenolestidae familyasının yedi türüyle birlikte keselilerin Yenidünya’da yaşayan bölümünü oluştururlar.

Arjantin’den Kanada’nın güneydoğu kesimine kadar uzanan bölgede yaşayan bayağı opossum (Didelphis marsupialis), coğrafi dağılımı Meksika’nın kuzeyini geçen tek opossum türüdür. Aynı cinsin öbür türü olan Azara opossumu (D. azarae) Güney Amerika’da yaşar. Bayağı opossumun uzunluğu 100 cm’ye ulaşabilir. Postunun rengi en kuzeyde açık boz olmakla birlikte güneye gidildikçe koyulaşır ve siyaha yaklaşır. Burnu sivri, yüzü beyaz, küçük gözleri ve yuvarlak kulakları siyahtır. Toplam uzunluğunun yaklaşık yarısını tüysüz, sarılıcı bir kuyruk oluşturur. Ön ayaklarında sivri tırnaklı beş parmak vardır. Arka ayaklarında-ki içten birinci parmaklar ise tırnaksızdır ve öbür parmaklarla karşılıklı konuma gelebilir. Bu özellik arka ayakların dalları kavrayabilmesini sağlar. Ağzında 50 diş bulunur.

Bayağı opossum hemen her şeyi yer. Büyük ölçüde ağaçlarda yaşamayı yeğler ve genellikle bir ağaç kovuğunda barınır. Yerdeyken çok ürktüğünde ölü taklidi yapabilen bu hayvanlar eti ve postu için avlanır.

Gebelik Süresi

Dişiler 12-16 gün (ortalama 12,5 gün) süren gebelik döneminin ardından ortalama 10, bazen 25 yavru doğurur. Yavrular doğduklarında kör, tüysüz ve yalnız 2 gr ağırlığındadır. Doğar doğmaz ön pençelerini kullanarak analarının postla kaplı kesesine doğru ilerlerler. Keseye ulaşanlar genellikle 13 tane olan meme başlarından birine yapışarak emmeye başlar. Yavrular, kesenin içinde geçirilen 4-5 haftadan sonra 8-9 hafta da annelerinin sırtına- tutunarak yaşarlar. Dişinin doğumdan hemen önce kesesinin içine başını sokarak temizlik yapması nedeniyle bu hayvanların burunlarından doğurdukları sanılmıştır.

Opossum

Kaynak: pixabay.com

Meksika’dan Arjantin’e kadar uzanan bölgede yaşayan su opossumu ya da yapok (Chironectes minimus), su ortamını da kullanabilen tek keseli memelidir. Etle beslenen bu türün postu sık tüylü ve yağlı, ayakları perdelidir. Kesesinin ağzı yavrularının ıslanmasını önlemek için büzülebilir. Yaklaşık 40 cm’lik kuyruğu dışında uzunluğu 30 cm, vücudunun üst bölümleri koyu zemin üzerine çizgilidir. Philander opossum ve Metachirus nudicaudatus türlerinin gözleri üstünde bir çift beyaz benek görülür. Bu hayvanların başları iri, kuyrukları uzundur. Orta ve Güney Amerika’da yaşayan bu türlerden ikincisinde kese bulunmaz.

Advertisement

Kalın kuyruklu opossum (Lutreolina crassicaudata) Güney Amerika’da And Dağlarının doğusunda kalan bölgede bulunur. Çoğunlukla akarsu boylarında yaşamakla birlikte bazen yerleşim alanlarına da girer. Yaklaşık 30 cm’lik kuyruğuyla birlikte uzunluğu 70 cm’ye ulaşabilen bu yırtıcı tür gelinciği andırır. And Dağlarının kuzeyinde yaşayan Glironia cinsinin iki türü, Şili’de yaşayan Dromiciops australis ve Meksika’ nın güneyinden Brezilya’ya kadar uzanan bölgede yaşayan Caluromys cinsinin üç türü yünlü opossum adıyla tanınır. Didelphidae familyanın en küçük üyeleri Monodelphis cinsinden soreksi (sivrifare) andıran, küçük gözlü, kısa kuyruklu türlerdir. Güney Amerika’da yaşayan bu opossumlardan bazılarının toplam uzunluğu 15 cm’yi aşmaz. Meksika’nın kuzeyinden Arjantin’e kadar uzanan bölgede görülen Marmosa cinsinin 40 türü en bol bulunan opossumlardır.


Kaynak – 2

Opossum

Kaynak: pixabay.com

Opossum; (Lat. Didelpyhis virginiana). Keseliler takımının Keselisıçangiller familyasından bir memeli hayvandır. Anavatanı Amerika Kıtası’dır. Özellikle Doğu Kanada ve Meksika arasında uzanan ormanlarda yaşar. Günün çoğunu ağaçlarda geçirir. Uzun burnu, gelişmiş kulakları, at tüylü, uzun, pul pul, kolayca kıvrılan kuyruğu vardır. Kuyruğunun uzunluğu 40 cm’yi bulur. Boyu ise 50-55 cm arasındadır.

Belirgin bir kesesi vardır. Bazı türlerde ise kese yerine yalnızca bir deri kıvrımı bulunur. Ayakları beş parmaklıdır. Birinci parmak dışındaki öteki parmaklar tırnaklıdır. Genellikle meyve, bezen de kuş ve küçük hayvanlarla beslenen, geceleri, dolaşan bir hayvandır. 15 günlük bir gebelik sonunda 5 ile 10 arasında yavru doğurur. Yeni doğan yavrular çok küçüktür ve doğar doğmaz annesinin kesesine tırmanır. Kesede üç ay kaldıktan sonra
bir süre de annesinin sırtında yaşamını sürdürür. Postunun rengi beyaz-siyah karışımıdır. Eti sarımsak gibi kokmasına karşın yerliler tarafından yenir. Kürkünden yararlanılır.

Başlıca türleri: Gutemala ve Brezilya’da hem karada hem suda yaşayan su opposumu. Meksika ve Ekvador’da yaşayan yünlü opussum, Peru’da yaşayan siyah omuzlu opossum, Venezuela’dan Peru’ya kadar uzanan bölgelde yaşayan sıçan opossum.


Leave A Reply