Oregon Nerededir? Oregon Eyaleti Hakkında Coğrafi, Ekonomik ve Tarihi Bilgiler

0
Advertisement

Oregon nerededir? Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Oregon Eyaleti hakkında coğrafi, ekonomik ve tarihi bilgiler.

Oregon

Kaynak: wikipedia.org

Oregon

Oregon; Amerika Birleşik Devletleri’nin 33. eyaletidir. ABD’nin kuzeybatı eyaletlerindendir. Kuzeyden Washington, doğudan Idaho, güneyden Kaliforniya ve Nevada eyaletleri, batıdan Büyük Okyanus ile çevrilidir.

  • Yüzölçümü: 251.180 km2.
  • Başlıca kentleri: Salem (merkez), Portland, Eugene, Corvallis, Medford.

Kuzey-güney doğrultusunda ve Büyük Okyanus kıyılarına koşut uzanan Kaskad (Çağalayan) Sıradağları, eyalet topraklarını iki ana bölüme ayırır.

Dağlar, Nount Hood’da 3.427’ye ulaşır. Dağların batısında kalan ve okyanus kıyısı boyunca uzanan engebeli kıyı kuşağıyla doğuda uzanan Kıyı Dağları’nın (Coast Range) yükseltileri, ana yer şekillerini oluşturur. Kıyı Dağlarının doğusundaki geniş çöküntü alanının küçük bir bölümü Columbia Irmağı, kalan bölümünü ise ırmağın kollarından Willamette tarafından sulanır. Tektonik kökenli olan bu vadinin doğusunda uzanan Kaskadlar, aşılmaz bir duvar görünümündedir. Kıyı Dağları ve Kaskadlar arasında kalan yaylaların üzerinde Klamth ve Siskiyo tepeleri yükselir. Kuzeyde Kolumbiya Irmağı’ na katılan Umpqua ve Rouge ırmakları yer alır. Kaskad Dağları’nın doğusundaki geniş düzlüklerin kuzeydoğusunda Mavi Dağlar, Wallowa Dağları ve güneydoğu da Ceder Dağları yükselir. Kuzey ve doğuda yayla, Columbia Irmağı’nın kollarından Deschutes, John Day ile Snake Irmağı kollarından Malheur, Owyhee ırmakları tarafından derin biçimde yarılmıştır. Okyanus kıyısında kıyı düzlükleri ve geniş kumsallı doğal plajlar uzanır. Kaskad Dağları’ nın doğusunda karasal, batısında Okyanus iklimi egemendir. Dağlar üzerinde iğneyapraklı ormanlar görülür. Kaskad Dağları’nda “douglas”çamı adı verilen ağaç türü geniş alanlar kaplar. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Özellikle, sığır yetiştiriciliği çok gelişmiştir. Kaskad Dağları’nın batısında yüksek yağış alan bölgede, ılıman bölgelere özgü hemen her tür tarım ürünü yetişir. Doğuda ise buğday tarımı ve hayvancılık daha yoğundur. Süt ineği, sığır, dana, kuzu, koyun, domuz beslenir. ABD’nin ormanca en zengin eyaletidir. Ülke kereste üretiminin % 25’i Oregon ormanlarından sağlanır. Okyanus kıyılarında balıkçılık yapılır, ıstakoz, karides avlanır. Orman ürünleri (kereste, kontrplak), besin, kâğıt selüloz, makine, basım, başlıca endüstri etkinlikleridir.

Irmaklar üzerindeki barajlardan ucuz elektrik enerjisi elde edilir. ABD’nin başlıca nikel üreticisidir. Altın, gümüş, bakır, kalay, cıva, kromit, uranyum, öteki önemli yeraltı kaynaklarıdır. Kıyılardaki doğal plajlar, ormanlar, dağların doğal görünümleri ulusal parklar, rekreasyon alanları, turizmi canlı kılar.

Tarihi:

Bugünkü Oregon Eyaleti kıyıları, ilk kez 16. yüzyıl da İspanyol denizciler tarafından dolaşıldı. İngiliz denizci Sir F. Drake (1579) ve Kaptan James Cook (1778). Oregon kıyılarında incelemeler yaptılar. Bu dönemde, Alaska’daki Ruslar güneye, İngilizlerse kuzeye doğru ilerleyerek kürk ticareti için yeni işler bulma uğraşı içindeydiler. Pasifik Kürk Şirketi adına astoria adıyla ilk yerleşim merkezi kuruldu. 1812 Savaşı’nda Astoria, Kuzeybatı Şirketi’ne satıldı. 1818’de onaylanan anlaşmayla Büyük Britanya ve ABD, Oregon üzerinde ortak denetim hakları elde ettiler. 1842-1843 arasında doğudan Oregon’a kervanlarla büyük göçler oldu. Amerikalılar, Columbia ırmak havzası ve 54°40′ kuzey enlemine kadar bütün bölgeye egemen olma savaşına giriştiler. Diplomatik yolla sorun çözüldü; 1946’da 49°’nin kuzey enlemi sınır olarak kabul edildi. Washington Eyaleti’nin kuruluşuyla bölge sınırları biraz güneye çekildi ve 1859’da ABD’nin 33. eyaleti konumunu kazandı. 1850-1870 arasında meydana gelen Kızılderili baskınları ve ayaklanmaları 1880’lerde bastırıldı. Yürürlükteki 1857 Anayasası’na göre, Eyalet Parlamentosu dört yıl için genel oyla seçilen 30 üyeli Senato ile iki yıl için genel oyla seçilen 60 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Eyalet, Federal Kongre’de 5 temsilci ve 2 senatörle temsil edilir.

Advertisement

Leave A Reply