Orman Nedir? Orman Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Orman nedir? Ormanların özellikleri, yartarları ve türleri ile ilgili temel bilgiler. Orman hakkında bilgiler

Orman

Orman, doğal yolla ya da insan emeğiyle yetiştirilen ağaç topluluklarına verilen isimdir. Biyolojik bir bütünlük ve yaşayan canlı bir varlıktır. Orman topluluğu çevresinden etkilenen, çevresini etkileyen, kendi iç yapısı içerisinde ormanı oluşturan öğeler arasında sonsuz sayıda karşılıklı ilişkiler vardır. Ormanlar dünya üzerinde yer aldığı iklim kuşaklarına göre çeşitli türleden oluşur.

Orman ağaçları “iğne yapraklı ağaçlar” ve “geniş yapraklı ağaçlar” olmak üzere iki ana kümede toplanır. Orman ağaçları bitkiler dünyasının en gelişmiş varlıklarıdır. Ormanın ana öğeleri ormanın üst katmanlarını oluşturan ağaç türleridir. Bunların yanı sıra orman altında bölgelere göre değişim gösteren çalı ve otlardan oluşan orman altı bitkileri katmanı vardır. İklim ve toprak özellikleriyle büyük çapta bağlantısı bulunan ormanaltı bitkileri ve orman ağaçları bütünlük ve denge içinde ortak bir yaşam sürdürürler. Orman aynı zamanda yaban yaşamı adı altında anılan çeşitli hayvanların barındığı bir ortamdır.

Ormanların çok yönlü yararları vardır. Orman ham madde kaynağıdır, toprakların aşınmayla yok olmasını önler, su kaynaklarını korur, sel ve taşkınların oluşumunu önler, yarattığı zararların en aza inmesini sağlar, iklim üzerinde olumlu etkiler yapar. Ormanlardan elde edilen en önemli ürün kereste ve odundur. Kereste çok sayıda endüstri dallarında kullanılır. Odun günümüzde dünyada kışın en önemli yakacak kaynağıdır. Ormanlardan elde edilen ürünler endüstride ham madde olarak kullanılır. Kâğıt-selüloz, kimya, mobilya, kibrit, kontrplak, yonga, lif, levha ve yapı endüstrisinde odun ham maddesi kullanılır. Ormanın ana ürünlerinin yanı sıra reçine, sığlayağı, defne vb yan ürünleri kimya endüstrisinde kullanılır. Boylu, düzgün yapılı tohumdan gelen, verimi yüksek iğne ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar “koru ormanı”, sürgünden yetişen, koruya oranla ince çaplı kısa boylu, verimi düşük gövdeleri fazla düzgün olmayan, genelde geniş yapraklı türlerden oluşan ormanlara “baltalık ormanı” adı verilir ve yakacak üretiminde kullanılır.

Advertisement

Leave A Reply