Osman Zeki Üngör Kimdir? İstiklal Marşımızın Bestecisinin Hayatı

0
Advertisement

Osman Zeki Üngör kimdir ve ne yapmıştır? İstiklal Marşımızın bestecisi olan Osman Zeki Üngör’ün hayatı, çalışmaları ve besteleri hakkında bilgi.

Osman Zeki Üngör

Osman Zeki Üngör

Osman Zeki Üngör, besteci, orkestra yöneticisi, kemancı (İstanbul 1880 – ay.y. 1958). Beşiktaş Askeri Rüştiyesi ile Mızıka-i Hümayun’da öğrenim gördü. Batı müziği öğrenimini görerek konser kemancısı oldu, başkemancı olarak çaldı.

Daha sonra Mızıka-i Hümayun ile İstanbul Erkek Mektebi’nde öğretmenlik yaptı. İlk Türk senfoni orkestrasını kurdu ve haftalık konserler verdi. 1922’de İstiklal Marşını besteledi. 1924’te Riyaseti-cumhuri Musiki Heyeti, ardından da Riyaseticumhur Orkestrası yöneticiliği yaptı. Musiki Muallim Mektebi müdürlüğüne getirildi, 1934’te emekliye ayrıldı. Ölümüne kadar müzikle uğraştı.

Başlıca eserleri: İlim Marşı, Töre Marşı, Azmü Ümit Marşı, Cumhuriyet Marşı, Bir Güzel Kız Salıncakta (şarkı).

İstiklâl Marşı’nın bestelenmesi

Besteci asıl ününü Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı besteleyerek elde etti. Osman Zeki Bey, 1921 yılında Mehmet Âkif’in şiirinin ulusal marş güftesi olarak seçilmesinden sonra 1922’de Maarif Bakanlığı tarafından düzenlenen beste yarışmasına davet edilen 24 besteciden birisiydi. Kimi anekdotlara göre İstiklâl Marşı’nı, İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşundan sonra bestelemişti. Yarışma seçici kurulu tarafından Osman Zeki Bey’in eseri beşinci seçilirken; Ali Rıfat Bey’in alaturka usuldeki bestesi birinci seçildi. Ancak 1930 yılında Maarif Bakanlığının resmî kurumlara gönderdiği bir genelge ile uygulamada değişiklik yapıldı ve o güne kadar Ali Rıfat Bey’in bestesi ile seslendirilen güfte; Osman Zeki Bey’in Batı tarzı bestesi ile seslendirilmeye başladı; devletin resmî marşı hâline geldi.

Advertisement

Kaynak 2

Osman Zeki ÜNGÖR (1880 – 1958)

İstiklâl Marşı’mızın bestecisidir. Üsküdar’ da doğdu. Santuri Hilmi beyin torunudur. Beşiktaş Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra 11 yaşındayken Saray Mızıkası’na verildi. Orada Hüseyin bey, İtalyan Pepini Gayto, Fransız Vondra gibi Türk ve yabancı öğretmenlerden keman öğrendi.

Saffet bey ve D’Aronda Paşa’dan da müzik nazariyesi dersleri aldı, virtüöz olarak yetişti. Kısa zamanda Saray Orkestrası şefi olan Ungör, İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’nda uzun zaman müzik öğretmenliği yaptı. Birinci Dünya Savaşı’nda orkestra île Avrupa şehirlerini dolaştı, 1926’da da Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Orkestrası şefi oldu.

Musiki Muallim Mektebi’ni kuran Osman Zeki, 1934’te kolundaki bir rahatsızlık yüzünden emekliliğini istedi. Parlak eserleriyle kendisini tanıtan, Zeki Ungör, pek çok öğrenci yetiştirmiş değerli müzisyenlerimizden biridir.


Leave A Reply