Osmanlı Musikisi Hakkında Bilgiler

0

Osmanlı Musuki sanatı ile ilgili olarak genel bilgiler. Osmanlı musukisi ileilgili maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız.

MUSİKİ

Advertisement

Osmanlılarda, Enderun’un bir bölümü musiki eğitimi veriyor, konservatuvar gibi çalışıyordu. XIV. ve XV. yüzyıllarda, müzik alanında en ünlü kişi Abdülkadir Meragi’dir. Doğu Türkistan’dan gelmiş, II. Murat’ın sarayında yetişmiş, birçok önemli eser vermiştir.

XVI. Yüzyılın ünlü bestekarı olan Kırım Hanı II. Gazi Giray’ın bazı besteleri günümüze kadar gelmiştir.

XVII. Yüzyıl klasik Türk müziğinin en ünlü bestecisi Itri Efendi’dir. Dini ve din dışı birçok bestesi günümüze kadar gelmiştir.

XVIII. Yüzyıl Türk müziğinin çok geliştiği bir dönemdir. Özellikle Lale Devri’nde müziğe büyük önem verilmiştir.

Advertisement

III. Selim, devrinin önemli müzisyenlerinden sayılır. Onun zamanında Batı nota sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

• Osmanlılarda askeri müzik Yeniçeri Ocağı’na bağlı Mehteran-ı Humayun olarak teşkilatlandırılmıştır. Mehteran, II. Mahmut zamanında kaldırılarak bando kurulmuştur.

• II. Mahmut’un kurduğu Mızıka-ı Hümâyûn Türk ve Batı müziğinin öğretim yeri olmuştur.

• Dede Efendi, Dellâlzâde İsmail Efendi, Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Zekâi Dede, XIX. Yüzyılın ünlü bestecileridir.

• Tekkelerde dini musiki, meşkhane denilen musiki ustadlarının evlerinde klasik Türk musikisi öğretiliyordu.

• II. Meşrutiyet döneminde Darül-elhan denilen konservatuvar açılarak burada, Batı müziğinin eğitim esasları doğrultusunda ve nota ile eğitim verilmeye başlanmıştır.

Advertisement


Leave A Reply