Osmanlıda Taşra Teşkilatı

1
Advertisement

Osmanlı taşra sistemi ile ilgili bilgiler. Osmanlı’da eyalet yapısı ve Osmanlı eyaletlerinin özellikleri

XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Devleti’nin Taşra Teşkilatı

Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesine bağlı olarak ihtiyaçlar artmış ve ilk kez I. Murat Dönemi’nden itibaren eyalet teşkilatı uygulanmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nde kazalar sancakları, sancaklar da eyaletleri oluşturan idari birimlerdir. Bu birimlerin yönetiminde, güvenlik işlerinde ve adalet konularında etkili olan kişiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Osmanlıda Taşra Teşkilatı

Osmanlı Devleti’nde çok geniş sınırlara sahip olunması, beraberinde coğrafi uzaklığın ve etnik yapıdaki farklılıkların meydana getirdiği sorunların oluşmasına da neden olmuştur. Bu nedenle eyaletlerin bazılarında farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır.

Merkeze Bağlı Eyaletler

Advertisement

Bu eyaletler; Anadolu, Rumeli, Bosna, Temeşvar, Budin, | Eğri, Anadolu, Zülkadriye, Trabzon, Şam, Halep, Diyarbakır, Van, Kars, Kıbrıs ve Kefe eyaletlerinden oluşuyordu. Bu eyaletlerde Dirlik sistemi uygulanırdı. Eyalet valileri merkezden atanırdı. Bu valiler, giderlerini dirlik topraklarından sağlarlardı. Bu eyaletlerde Tımarlı Sipahi adı verilen askerler yetiştirilirdi.

İmtiyazlı (Ayrıcalıklı) Eyaletler

İçişlerinde serbest olan; Kırım Hanlığı, Eflak, Boğdan, Erdel ve Hicaz eyaletlerinin yöneticileri padişah tarafından atanırdı.

Bu eyaletler yıllık vergi öderdi. Fakat Hicaz Eyaleti ve Kırım Hanlığı bu vergiden muaf tutulurdu.

Özel Yönetimi Olan Eyaletler

Bu eyaletlerin valileri de merkezden gönderilirdi.

Advertisement

Valilerinin maaşları yıllık olarak hesaplandığı için ‘Yıllıklı’ (saliyaneli) eyaletler’ denilen bu eyaletlerde dirlik sistemi yerine genellikle iltizam sistemi uygulanırdı.

Tunus, Cezayir, Mısır, Basra, Yemen, Habeş, Trablusgarp ve Bağdat eyaletleri bu yönetim birimlerindendi.


1 Yorum

  1. bütün şarkıları gerçekten çok güzel. özellikle 1. 2. 8. ve 13. şarkılarına hayran kaldım. müzikler alıp götürüyor sizleri hayallere… muhteşem bir albüm olmuş ellerine sağlık diyorum.. kesinlikle en harika solo albümlerinden…
    herkese tavsiye ediyorum. melodilerden ve ritimlerden anlayan herkesi dinlemeye davet ediyorum…

Leave A Reply