Osmanlılarda Batının Türk Kültürüne Etkisi

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğu Avrupalı rakiplerince dahi antlaşmalarda hep bir Avrupa devleti olarak geçerdi? Peki Batı kültürü Türk kültürüne nasıl bir etki göstermiştir?

BATININ TÜRK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ

• Osmanlı Devleti’nde, Batılılaşma isteği halktan gelmemiş; devletin, Batı karşısında gücünü korumak için üst düzeydeki yöneticilerin başvurduğu bir tercih olarak ortaya çıkmıştır.

• Batılılaşma hareketinin ilk evresi Lâle Devri’dir. Bu devirde birçok yeniliğin yapılmasının yanı sıra, Batı yaşam tarzının tanındığı ve giyim-kuşam ile bazı Batı ev eşyalarının kullanılmaya başlandığı görülür.

• Fransız İhtilâli’nin etkisi anayasacılık hareketinde kendini göstermiştir. Tanzimat ve Meşrutiyet hareketlerinde Batı etkisi oldukça belirgindir.

• Batı etkisi askeri alanın yanı sıra siyasi düşüncede, edebiyat ve sanatta da oldukça belirgin olmuş; Batı etkisinde yeni bir edebiyat ve sanat akımı başlamıştır.

Advertisement

• Yönetici, teknik eleman, subay, ziraat -çi, sağlık elemanı, hukukçu vb. yetiştirmek amacıyla Batı tarzında birçok okul açılmıştır.


Leave A Reply