Paragraf Tamamlama Nedir? Soruları Nasıl Çözülür? Örnekler

0
Advertisement

Paragraf tamamlama ve paragraf oluşturma nedir? Paragraf tamamlama soruları nasıl çözülür, Paragraf Tamamlama örneklerle anlatımı.

Paragraf Tamamlama

PARAGRAF TAMAMLAMA VE PARAGRAF OLUŞTURMA

Paragraf tamamlama genellikle sonuç cümlesini bulmakla ilgilidir. Paragrafın son cümlesi bir bitiş bildirir. Ya anlatılanlardan bir sonuç çıkarılır ya da bir olayın bitişi gösterilir. Bu soruların çözümünde cümlelerin anlam uygunluğunun yanında yapısal uygunluğuna da dikkat edilmelidir.

Örnek Soru

Yabani hayvanları çok sever ve yakından tanırım. Çocukluğum dağlık bir yörede geçti. Orada biz çocuklara oyuncak yerine, ayı yavrusu, kokarca, tavşan, tilki ya da sincap getirilirdi……
Parçadaki düşüncenin akışına göre, son cümle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Oyuncak zevkini pek tadamadık.
B) Onlarla zevkle oynayıp, eğlenirdik.
C) Pahalı oyuncaklarla oynayamadık.
D) Büyük kentlerin özlemiyle yanardık.

Çözüm :
Sonuç cümlesinin paragrafı tamamlaması, paragrafta anlatılanlarla ilgili olması gerekir. B seçeneğin-deki “onlarla” bağlayıcı sözü, üçüncü cümledeki sayılan varlıkların yerini tutarak bu cümlenin tamamlayıcısı olmaya uygundur.
Cevap B

Paragrafın yapısıyla ilgili bazı sorularda da paragraf oluşturma sorulur. Bir paragraf oluşturabilecek cümleler dağınık olarak verilir ve öğrencinin bu cümlelerle bir paragraf oluşturması istenir. Bu tip sorular giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin bulunup bir anlam bütünlüğü içinde sıralanmasıyla çözülür.

Advertisement

Örnek Soru

1. Hiç olmadık bir zamanda tahammül gücümü zorlayan, içimi geren bu kuşatıcı sesin gitmesini sabırla bekledim.
2. Çığırtkan öfkeler saçarak sanki dağları yara yara gelen bir motosiklet, çatak kapının önünde durdu.
3. O mavi sessizliği dayanılmaz bir gürültüyle kirletip duruyordu.
4. Yayla evimizde, gölgesi balkona dökülen ceviz ağacının altındaki yazı masama henüz oturmuştum.
5. Ama gitmedi.
Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A) 1-5-4-3-2
B) 2-3-4-5-1
C) 4-2-1-5-3
D) 3-5-2-1 – 4

Çözüm :
1, 3 ve 5 numaralı cümlelerde bağlayıcı sözler bulunduğundan bunlar ilk cümle olamaz. Bu yazı bir olay yazısı olduğundan olayın akışına göre sıralama “4-2-1 – 5 – 3” şeklinde olmalıdır.
Cevap C

Paragrafı Yazma

Belirlenen konu sınırlandırılıp konu cümlesi oluşturulduktan sonra, giriş-gelişme-sonuç aşamaları gözetilerek paragraf yazılmalıdır. Paragrafın gelişme bölümünde, konu cümlesinde vurgulanan düşünceyi destekleyecek örnek ve ayrıntıların verilmesine dikkat edilmelidir.

Örnek metin

“Kanada’nın dünyanın en iyi ülkelerinden biri olmasının üç önemli nedeni vardır, ilk olarak, Kanada mükemmel bir sağlık sistemine sahiptir. Tüm Kanadalıların uygun fiyatlarla tüm sağlık sisteminden kolaylıkla yararlanırlar. İkinci olarak, Kanada’nın oldukça kaliteli bir eğitim sistemi vardır. Öğrenciler alanında uzman eğitmenler tarafından eğitilirler ve üniversiteye gitmeleri için tüm olanaklar seferber edilir. Son olarak, Kanada, insanların temiz hava soluyabildikleri, yeşil alanları bol olan bir ülkedir. Ne trafik sorunu vardır ne de hava kirliliği. Kısaca Kanada yaşanabilecek en iyi ülkelerden biridir. ”

1) Yazar ilk olarak konu cümlesini belirlemiş. Esas düşüncesini bu cümlede yargıya bağlamıştır.
“Kanada’nın dünyanın en iyi ülkelerinden biri olmasının üç önemli nedeni vardır.”

Advertisement

2) Yazar, paragrafın konu cümlesinde belirttiği yargıyı geliştirirken örneklerden yararlanmış ve düşüncesini gerçek ayrıntılarla desteklemiştir.

“İlk olarak, Kanada mükemmel bir sağlık sistemine sahiptir. Tüm Kanadalılar uygun fiyatlarla tüm sağlık sisteminden kolaylıkla yararlanırlar. İkinci olarak, Kanada’nın oldukça kaliteli bir eğitim sistemi vardır. Öğrenciler alanında uzman eğitmenler tarafından eğitilirler ve üniversiteye gitmeleri için tüm olanaklar seferber edilir. Son  olarak, Kanada insanın temiz hava soluyabildikleri, yeşil alanları bol olan bir ülkedir. Ne trafik sorunu vardır ne de hava kirliliği. ”

3) Yazar, konu cümlesinde belirttiği yargıyı yenileyerek paragrafını bir sonuca bağlamış; ancak konu cümlesinde kullandığı sözcüklerden farklı sözcükler kullanmaya dikkat etmiştir.

“Sonuç olarak Kanada yaşanabilecek en iyi ülkelerden biridir.”


Leave A Reply