Paraguay Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Paraguay – Paraguay ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

Paraguay Bayrağı

PARAGUAY;

  • Yüzölçümü: 406.752 km2.
  • Başkenti: Asunción.
  • Dil: İspanyolca, Guarani. Resmi dili İspanyolcadır. Asuncion dışındaki yörelerde halkın büyük bölümü hem Guarani, hem de İspanyolca konuşur.
  • Din: Hristiyan (% 96 Katolik, % 3 Protestan). Resmi din Hristiyanlıktır ve anayasa gereği devlet başkanının da Hristiyan olması zorunludur. Halkın % 95’i (% 93 Katolik) Hristiyan olmakla birlikte, öteki inançlara da dinsel özgürlük tanınır. Protestanların (% 2) büyük çoğunluğunu Alman kökenli “Mennonite”ler oluşturur.
  • Para birimi: 1 guarani =100 céntimo.
  • Başlıca kentleri: Presidente Strocessner, Perdo Juan Caballero, Encarnación, Concepción.

Güney Amerika’da devlettir. Güney Amerika’nın ortagüneyinde karayla çevrili olan ülke; kuzey, kuzeybatısından Bolivya; kuzeydoğu ve doğudan Brezilya; batı, güney, güneybatıdan Arjantin ile çevrilidir. Atlas Okyanusu kıyılarına en yakın noktası 560 km’dir.

Yüzey Şekilleri;

Paraguay Irmağı, kuzeyde Brezilya sınırını, güneyde Arjantin sınırının bir bölümünü oluşturur. Ülkeyi iki farklı bölgeye ayıran ırmağın batısında Chaco Bölgesi, doğusunda da asıl Paraguay yer alır. Ülkenin yaklaşık 2/3’ünü kaplayan Chaco, alçak ovalar ve dağınık ormanların bulunduğu ıssız bir alandır. Paraguay Ir-mağı’nın batısına doğru giderek artan yükselti, Bclivya sınırında 300 m’ye ulaşır. Doğu Bölgesi’ndeki alçak alanlar, Paraguay Irmağı’na yakın kesimlerde bataklığa dönüşür. Doğu Bölgesi’ nin ortasında 500 m’yi bulan yükselti, bu bölgedeki ovalara doğru giderek alçalır. Güneydoğuda Arjantin sınırını oluşturan Parana’nın en önemli kolu olan Pilcomayo Irmağı’nın çevresi, bataklıklar ve yaprak dökmeyen ağaçlarla kaplıdır. Ülkenin başlıca gölü olan Ypoa (259 km2), güneybatı da, Paraguay Irmağı yakınındadır.

paraguay

Kaynak: wikipedia.org

İklim;

Rüzgârın iklim üzerinde büyük etkisi olmasına karşın, genelde astropikal iklim egemendir. Bazen güneyden soğuk rüzgâr, bazen de kuzeyden sıcak ve nemli kasırga eser. Asuncion’da ortalama sıcaklık ocakta 28°C, temmuzda 18°C’dir. En yağışlı aylar mart-mayıs arasındadır. Yıllık yağış tutarı, yörelere göre 750 mm ile 1.500 mm arasında değişir. En yağışlı bölge Doğu Bölgesi’dir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Ormanlar, ülkenin yaklaşık % 50’sini içerir. Bazı yerler mevsimlere göre belli oranlarda yaprak döken ağaçlar, bazı yerlerde genellikle makilerle kaplıdır. Bunların dışında, bitki örtüsü, sedir, palmiye, kalın otlar ve dikenli ağaçlardan oluşur. Quebracho ağacının odunu sert olduğundan değerlidir ve dışsatım açısından önemlidir. Bir çobanpüskülü türü olan Ilex paraguariensis; çok kullanılan alkolsüz içkilerden “yerba mate” yapımında kullanılmaktadır.

Advertisement

Doğal hayvanlar arasında geyik, armadillo, kan emer yarasa, timsah, çeşitli türde tropikal kuşlar, Latin Amerika’ya özgü böcekler sayılabilir.

paraguay

Kaynak: wikipedia.org

Ekonomi;

Tarım: Yüzölçümünün ancak %44’ü ekime elverişlidir. Küçük çiftçilerin çoğu topraksız, tarım yöntemleri geridir. Başlıca tarım ürünleri manyok, buğday, mısır ve pirinçtir. Ekonomik değeri olan ürünlerden kahve şekerkamışının yanısıra, pamuk, soya fasulyesi ve tütününün önemi giderek artmaktadır. Hükümet, ipekböcekçiliği, meyve ve sebze yetiştiriciliğini özendirmektedir.

Hayvancılık: Hayvan varlığının (sığır, koyun, domuz, at) zenginliğine karşın, AB’ın et dışalımlarını sınırlandırması nedeniyle, sektör, son yıllarda gerileme içindedir. Endüstri. Endüstri, ABD ve Japonya’ nın mali yardımları ve hidroelektrik projelerinin sağladığı katkılarla, 1970′ lerden bu yana hızlı bir gelişme içindedir. Petrol arıtma, çimento, et işleme ve paketleme, şeker, deri, dokuma, kereste, sigara, başlıca endüstri dallarıdır. Yıllık elektrik enerjisi üretiminin tümü hidroelektrik santrallardan sağlanır.

Doğal Kaynaklar: Petrol, demir filizi, manganez, bakır, mermer ve grafit yataklarının varlığı bilinmekle Jpirlikte, altyapı ve mali olanaksızlıklar nedeniyle işletilememektedir. Kireçtaşı, kaolin, apatit, tuz, çıkarımı büyük boyutlardadır. Ormanlardan, ticari değeri yüksek kereste sağlanır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply