Paris Kodeksi Nedir?

0
Advertisement

Paris kodeksi nedir? Maya dönemi hiyerogliflerinden oluşan ve günümüze ulaşmış ender metinlerden birisi olan Paris kodeksi hakkında bilgi.

Paris Kodeksi

Paris Kodeksi, Latince codex peresianus, Kolomb öncesi Maya döneminden kalma hiyerogliflerden oluşan ve 16. yüzyılda İspanyol din adamlarının giriştiği kitap yakınımdan kurtularak günümüze ulaşan başlıca üç metinden biri. Ötekiler Madrid ve Dresden kodeksleridir.

Latince adı, 1860’ta Paris’teki Ulusal Kütüphane’nin bir köşesinde bulunan yazmanın sarılı olduğu yırtık kâğıtlara yazılı Perez adından gelir.

Paris Kodeksi hemen hemen bütünüyle ayin ve törenleri kapsar. “Alnı sigarlı tanrı” olarak bilinen önemli bir Maya tanrısının kesilmiş başının da bu kodekste yer alması, bu tanrının mitolojik kimliğine ve ölümüne ilişkin araştırmalara yeni varsayımların eklenmesine neden olmuştur.

Paris Kodeksi eksik bölümlerle doludur ve öteki kodekslerden daha kötü bir durumdadır. Akordeon gibi katlanan uzun bir şerit biçimi verilmiş ağaç kabuğundan yapılmıştır. On bir yapraklık bu şerit, glifler (oyma resim yazısı karakterleri) ve tanrı resimleri kolonlarından oluşan 22 sayfadır. Maya takviminde yılları belirleyen gün adları dizisinin varlığı, kodeksin Maya tarihindeki klasik dönem ile İspanyol fethi arasındaki bir zamana tarihlenmesini sağlamıştır.

Advertisement

Leave A Reply