Paris Nerededir? Paris Tarihi Eserleri Nelerdir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Paris hangi ülkededir? Paris ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, tarihi eserleri Fransa Paris hakkında bilgi.

Paris Nerededir? Paris Tarihi

Paris Nerededir? Paris Tarihi

Paris; Fransa’nın başkentidir, İlle-de France Bölgesi’nin, merkezi, ırmak limanıdır. Ülkenin kuzeybatısında, Seine Havzası’nın merkezinde, Siene Irmağı kıyısında kurulu, 105 km’lik bir alana yayılan kent, aynı zamanda İle-de France Bölgesi’nin bir bölümünü oluşturur. Kenti çevreleyen deniz yüzeyinden 150-200 m yükseltideki yaylaları kaplayan büyük ormanlar (Forest de Montmorency, St. Germain, Marly, Ramboillet, Fontainebleau, Senart vb), kentin başlıca tatil yörelerini oluşturur. Fransa’nın en büyük kenti, nüfus kümelenmesi yan sıra ülkenin politik ve yönetsel işlevlerinin, düşünsel, kültürel ve ekonomik etkinliklerinin yoğunlaşması öteki Avrupa başkentlerinden çok daha büyük boyutlarda gözlenir. En üst düzeydeki kurumlarının dışında birçok uluslararası örgütün merkezi (UNESCO, OECD vb) bulunur.

Paris Haritası:

Kent ekonomisinde en büyük pay hizmet sektörünündür. Paris’in Avrupa’da bankacılık alanında önde gelen bir konumu vardır. (“Opera”nın çevresinde Fransa’daki tüm bunların % 35’inin merkezi). Paris Havzası’nda, ülkede 200 kişinin üzerinde işçi çalıştıran endüstri işletmelerinin % 28’inin yer alması, Fransız endüstrisinin odak noktası, olduğunun kanıtıdır. Özellikle metalürji, otomobil, uçak ve elektronik kimya, yapı endüstrisi ileri düzeydedir. Parfüm, mücevher ve giyim modası ürünleri dünyaca ünlüdür. Kent ekonomisinde önemli bir yer tutan bir başka alan da turizmdir.

Paris, Fransa Demiryolu ağının en önemli kavşak noktası (6 uluslararası tren istasyonu) ve ülkenin en büyük iç limanıdır. Hava ulaşımı, Uluslararası Charles de Gaulle ve Orly havaalanlarından; kentiçi ulaşım ise 200 km’lik bir ağ oluşturan ünlü Paris Metrosu ve ona bağlanan banliyö treni hatlarıyla sağlanır. Bilim ve eğitim kuruluşlarının başında Paris Üniversitesi (Sorbonne ) gelir ve (12. yüzyıl) Avrupa’nın en eski ikinci üniversitesidir. Ulusal Kitaplık, Opera, Opera Camique, Comedie Française kentteki öteki eğitim ve kültür kuruluşlarındandır. Paris’teki çok sayıdaki müze arasında Louvre, Modern Sanatlar Ulusal Müzesi, İnsanbilim Müzesi, İnvalides’teki Askeri Müze, Centre Pompidou’daki Modern Sanat Müzesi sayılabilir.

Advertisement

Paris - Fransa

Tarih:

Bir Kelt boyu olan “Paris”lilerin, Seine Irmağı üzerinde, bugünkü Cite Adası’nda kurdukları yerleşme, İÖ. 52’de Romalılar tarafından kuşatılınca, yaşayanlar tarafından yıkıldı. Romalılar, Cite Adası ve ırmağın sol kıyısındaki Quartier Latin bölgesinde yeniden kurulan kente Lutetia Parisorum adını verdiler. Kentte, İS. 280’le-re doğru küçük bir Hristiyan topluluğu oluştu. 5. yüzyılda tümüyle Hristiyanlaştırılan kent, 486’da Frank Kralı Clovis tarafından alındı ve 508’de Merovenjlerin başkenti oldu. Karolenjler döneminde kontlukla yönetildi. 987’de Hugo Capet tarafından yeniden başkent yapıldı. Bu tarihlerde Seine’in iki kıyısında gelişmeye başladı.

1420-1436 arasında İngilizlerin elinde kaldı. 1572′ deki Saint Barthelemy katliamı sırasında kentte binlerce Protestan öldürüldü. XVI. Louis döneminde Avrupa’nın düşünsel merkezi olan kentte 1648, 1652’de krallığa karşı ayaklanmalar (Fronde) başgösterdi. Bastille Hapishanesi’ne saldırılmasıyla 1789’da Fransız Devrimi başladı. Devrimin ve Napolyon imparatorluğunun merkeziyetçiliği, Paris’in başkentlik konumunu güçlendirdi. Kent, Napolyon’a karşı yürütülen bağımsızlık savaşları sırasında 1814 ve 1815’te Müttefikler tarafından alındı. 1830 ve 1848 devrimleri de Paris’te oluştu. 1870-1871’de Prusya-Fransa Savaşı’nda teslim oldu (28 Ocak 1871). Kısa bir süre sonra kanlı Paris Komünü Ayaklanması yaşandı. 1878 ve 1880’de dünya sergileri; önemli barış anlaşmaları kentte imzalandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında 14 Haziran 1940-28 Ağustos 1944 arasında Alman birliklerinin işgali altında kaldı. 1968’de, Fransa yakın tarihinin en önemli olaylarından biri olan sol görüşlü öğrenci ve işçi hareketlerine sahne oldu.

Tarihsel Eserler:

Paris tarihsel eserler açısından dünyanın sayılı zengin kentlerinden biridir. Kentin merkezi Seine Irmağı üzerindeki Cite Adası’dır (le de Cite). Buradaki tarihsel yapılar şunlardır: Eski krallık şatosunun dört kulesinin ve yüksek gotik dönemden kalma, vitraylarıyla ünlü Saint-Chapalle Kilisesi’ ni bünyesinde toplayan Adalet Sarayı (18.-19 yüzyıl) ve Fransa’daki erken gotik katedrallerin sonuncusu ünlü Notre Dame, Seine Irmağı sol kıyısındaki kentteki en eski kilise kulesinin (11. yüzyıl) bulunduğu St-Germain des-Pres Kilisesi ve Hotel de Cluny (yapım başlangıcı 1485) eski kentten günümüze gelebilen öteki yapılardır. Cite Adası’nın kuzeybatısında, ırmağın sağ kıyısında Tuilleries Bahçesi ve Louvre uzanır. Louvre’nin kuzeyindeki Krallık Sarayı (Palais Royal, 17. yüzyıl) ile Comedie Française yer alır. Buradan, Avenue l’Opéra üzerinden 1862-1874 arasında yapılan Operandi ulaşılır.

Madeleine Kilisesi

Madeleine Kilisesi

Opera’nın yakınında, Yunan tapınağı biçiminde bir yapı olan Madeleine Kilisesi (1806-1842) bulunur. Tuilleries Bahçesi’nin kuzeybatı ucunda, ortasında Luksor obeliskinin yer aldığı Concorde Alanı’ndan çıkan görkemli Champs-Elyees Caddesi. Elysee Sarayı (1718) önünden geçerek De Gaulle Alanı’na (eskiden Etoile Alanı) uzanır. Fransa’nın ulusal anıtı olan ve Meçhul Asker Mezarı’nın bulunduğu Zafer Anıtı (Arc de Triomphe, 1836) bu alanda yer alır. De Gaulle Alanı’ndan yıldız biçiminde 12 geniş cadde çıkar.

Kentin kuzeyinde Sacre-Coeur Kilisesinin (1876) bulunduğu Montmartre Mahallesi vardır. Kuzeydoğusundaki Pere-Lachaise Mezarlığı birçok ünlünün mezar anıtını içerir. Seine Irmağı’nın güney (sol) kıyısında, Cite Adası’nın karşısında Sorbonne Üniversitesi ve çevresini oluşturan Quartier Latin tel de Cluny ve St. Germain des Pres dışındaki klasikçi anlayıştaki Pantheon Kilisesi (18 yüzyıl) ile Luxemburg Sarayı ve Bahçeleri bulunur. Irmağın kıyısında İnstitus de France (1663-1672), Bourbon Sarayı (1722-1807) ve çeşitli bakanlık binaları, Invalides (1671-1675) ile Napolyon’un mezarının bulunduğu invalides Kilisesi (1675-1706) yer alır. Daha batıya doğru gidildiğinde Dünya Sergileri’nin düzenlediği Mars Alanı ile kentin simgesi Eyfel Kulesi görülür. Kentin güneyinde sanatçılar mahallesi Montparnesse uzanır.

Advertisement


Leave A Reply