Paulus Orosius Kimdir?

0
Advertisement

Paulus Orosius kimdir ve ne yapmıştır? Paulus Orosius hayatı, biyografisi, çalışmaları ve eserleri nelerdir, hakkında bilgi.

Paulus Orosius

Paulus Orosius; (d. Braga ?, İspanya; ü. 414-417), erken dönem Hristiyanlık ilkelerini savunan ilahiyatçıdır. Bir dünya tarihi kaleme alan ilk Hristiyandır.

Yaklaşık 414’te rahip olarak Hippo’ya giden Orosius, burada Aziz Augustinus’la tanıştı ve ilk yapıtı Commonitorium ad Augustinum de errore Priscillianistarum et Origenistarum’u (Priscillianusçular ile Origenesçilerin Yanılgısı Konusunda Augustinus’a Bir Anımsatma) yazdı. 415’te Augustinus tarafından Filistin’e gönderilerek Pelagiusçuluğa karşı çıktı. Aynı yılın temmuzunda Kudüs piskoposu İoannes tarafından toplanan bir sinodda Pelagius’u heretiklikle suçladıysa da etkili olamadı. Kısa süre sonra Liber apologeticus contra Pelagianos’u (Pelagiusçulara Karşı Savunma) yazdı. 416 başlarında Augustinus’un yanına döndü. Augustinus ondan Hristiyanlığı savunan bir dünya tarihi yazmasını isteyince, Historiarum adversus paganos libri VII’yi (Paganlara Karşı Yedi Tarih Kitabı) yazdı. Bu kitapta, Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlık yüzünden yıkıldığı görüşüne karşı çıkarak, insanlığın Hristiyanlıktan önce karşılaştığı yıkımları ele aldı.


Leave A Reply