Pensilvaniyen Dönem Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Pensilvaniyen Dönem nedir? Jeolojik bir zaman dilimi olan Pensilvaniyen Dönem ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Pensilvaniyen Dönemi

Pensilvaniyen Dönem, Kuzey Amerika’ da Permiyen Dönemden (y. 280-225 milyon yıl önce) önce ve Missisipiyen Dönemden (y. 345-325 milyon yıl önce) sonra yer alan jeolojik zaman dilimi. Pensilvaniyen Dönem kabaca Avrupa’daki Üst Karbonifer Döneme karşılık gelir (Karbonifer Dönem y. 345- 280 milyon yıl önce). Kuzey Amerika’daki Pensilvaniyen kayaçlar çok geniş kömür, petrol ve doğal gaz yatakları içerdiklerinden büyük ekonomik öneme sahiptir. ABD’de bilinen beş büyük kömür havzası vardır. Bunların arasında en büyüğü olan Apalaş Havzası Allegheny Platosu altında, Pennsylvania’dan Alabama’ya kadar uzanır; dünya kömür üretiminin dörtte biri bu havzadan sağlanır.

Pensilvaniyen Dönemin başlarında, Kuzey Amerika kıtasının kenar bölümlerinde dağ sistemleri oluştu. Bu arada Kanada ortaya çıkmaya başladı ve Kanada ile sınır dağları arasında geniş bir tortul havzası gelişti. Deniz suları geniş bir sığ deniz halinde havza boyunca doğuya doğru kaydı ve kıyı çizgisi önce geriledi, sonra ilerledi. Bulunan çok sayıda fosil bu dönemde yaşayan hayvanlar ve bitkiler hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler sağlamıştır. Yapılan değerlendirmelere göre nemli ovalar ağaç gibi büyümüş dev eğreltiler ve tohumlu bitkilerle kaplıydı. Kara hayvanları bol ve çeşitliydi. İlk sürüngenler ortaya çıkmış, kızböceği ve hamamböceği gibi yüzlerce böcek türü kara ortamına dağılmıştı. Deniz hayvanlan da bol ve çeşitliydi. Bunlar arasında çok yaygın olan Fusulinidae familyasının üyeleri sert kabukları nedeniyle kolayca fosilleşebilmiştir. Bu tekhücreliler en önemli kılavuz fosiller arasında yer alır.


Leave A Reply