Phokion Kimdir?

0
Advertisement

Phokion kimdir? Atinalı devlet adamı olan ve aynı zamanda bir general olan Phokion hayatı ve dönemi hakkında bilgiler.

Phokion Kimdir?

PhokionPhokion (d. M.Ö. y. 402 – ö. M.Ö. 318), İÖ 322-318 arasında Atina’nın fiili yöneticisi olan Atinalı devlet adamı ve general. Kenti büyük bir başanyla ^avunmuş, ama sonradan Atina’yı Makedonya Krallığı’yla uzlaşmaya zorlamıştır.

Platon’un öğrencisiydi. Yaşamının sonraki dönemlerinde Platoncu filozof Ksenokrates’le yakın dostluk kurdu. Pers ordusunda paralı asker olarak görev yaptıktan sonra, Atina’nın Makedonya’dan bağımsızlığını korumak için yürütülen mücadeleye katıldı. İÖ 348’de İl. Philippos’un Eğriboz (Ğvvoia) Adasındaki müttefiklerinin üzerine gönderilen bir Atina ordusunu yenilgiden kurtardı. Philippos’un ordulanna karşı kendilerini savunmalan için Megara’ya (İÖ 343) ve Byzantion’a (İÖ 340) yardım etti. Ama aynı tarihlerde Makedonyalıların durdurulamayacağı kanısına vararak istilayı önlemek amacıyla Makedonya’yla diplomatik ilişkileri geliştirdi. Büyük iskender’in İÖ 323’te ölmesinin ardından Lamia Savaşı’na (İÖ 323-322) girilmemesini savunduysa da, Atina topraklarına yönelik bir Makedonya saldırısı sırasında savunmaya komuta etti. Ertesi yıl barış istemek üzere Makedonya’ ya gönderildi. Atina’nın ödeyeceği tazminat miktannı indirtmeyi başarmasına karşın, Atina’nın limanı Peiraieus’un (Pire) işgalini kabul etmek zorunda kaldı.

Phokion, Makedonya temsilcisi olarak Atina’yı büyük bir hoşgörü ve dürüstlükle yönetti. Makedonya’nın Atina’daki kral vekilinin İÖ 319’da ölmesinden sonra çıkan iktidar mücadelesi sırasında ihanetle suçlanarak görevden alındı ve yeniden demokrasiye geçmeyi uman Atinalılarca idam edildi. Ama ölümünden kısa süre sonra Atinalılar devlet töreniyle gömülmesine ve onuruna bir heykel dikilmesine karar verdiler.


Leave A Reply