Phokis Nerededir?

0
Advertisement

Phokis Nerededir? Antik Yunanistan’da antik bir tarihsel bölge olan Phokis hakkında genel ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Phokis Nerededir?

Phokis

Phokis’in haritadaki yeri…

Phokis, Çağdaş Yunanca fokîs, Yunanistan’ın orta kesiminde tarihsel bölge. Korinthos Körfezinden (kölpos) kuzeye doğru, Parnassos Dağı (öros) üzerinden, kuzey sınırını oluşturan Lokri Dağlanna kadar uzanır.

Bu iki dağ arasında kalan verimli Kephissos Irmağı vadisinde Amphikleia (Amphikaia), Tithorea (Velitsa), Elateia, Hyampolis, Abaı’ ve Daulis (Daulia) gibi yerleşim merkezleri kurulmuştu. Parnassos Dağından körfeze doğru güney yönünde uzanan bir sırt, Krisa Ovasındaİci Krisa kenti ile limanı Kyrrha’yı Antikyra liman kentinden ayırmaktaydı. Yunanca konuşan en eski halklardan Aiolialılann yaşadığı bu kırsal bölgeye, İÖ 6. yüzyıldan önce doğudan Boiotialılar, kuzeyden Tesalyalılar girdi. Delphoi Tapınağı bölge halkının denetimindeydi. Kutsal kâhini ziyaret etmek için Kyrrha üzerinden gelen hacılar Krisa’dan geçerken yüksek bir geçiş parası ödemek zorundaydı. Bazı Yunan kentleri İÖ 590’da birleşerek Krisa’yı yıktılar ve tapınağı komşu kentlerin ortaklaşa yönettikleri bir kurulun denetimine verdiler. Yunanlılann Thermopylai’de (İÖ 480) Perslere yenilmesinde Phokislilerin kararsız tutumu önemli rol oynadı.

Spartalılarca İÖ 449/448’de Delphoi’den çıkanlan Phokisliler Atina’nın yardımıyla burayı yeniden ele geçirdiler. Atina’nın kara gücü zayıflayınca Peloponnesos Savaşı’nda (İÖ 431-404) Sparta’yı desteklediler. Korinthos Savaşı’nda (İÖ 395-387) Sparta’nın Boiotia’ yı istila etmesine yardım ettiler. Ama çok geçmeden Boiotia’nın güçlü kenti Thebai’ye boyun eğmek zorunda kaldılar. Daha sonra bazı anlaşmazlıklar üzerine işgal ederek yağmaladıklan Delphoi’den Makedonya kralı II. Philippos tarafından atıldılar. İÖ 3. yüzyılda Makedonya’nın yönetimine giren Phokis, İÖ 196’da Aitolia Birliği’ne katıldı. Günümüzde Ftiötis ve Fokı’s illerinin (nomos) güney kesimleri içinde kalan bölgede buğday, zeytin, üzüm yetiştirilir, hayvancılık yapılır ve boksit çıkanlır. Eski Kyrrha kahntılan yakınındaki küçük Itea limanı, Delphoi’ye giden turistlere hizmet verir.


Leave A Reply