Phytosauria Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Phytosauria hakkında bilgi Triyas döneminde yaşamış ve soyu tükenmiş bir sürüngenler grubu olan Phytosauria hakkında genel bilgiler.

Phytosauria Hakkında Bilgi

Phytosauria, fosillerine Geç Triyas Dönemi (Triyas Dönemi y. 225-190 milyon yıl önce) dışında rastlanmayan, kalın zırhlı, soyu tükenmiş sürüngenler grubu.
Phytosauria
Hem suda hem karada yaşadığı sanılan bu grup üyeleri timsahların atası olmamakla birlikte, birçok özelliğiyle günümüz timsahlarını andırıyordu. Davranışları bakımından da timsahlara benzediği sanılmaktadır. Uzun ve sivri uçlu çenelerinde çok sayıda keskin diş vardı. Başlıca besinleri büyük olasılıkla çeşitli balıklardı. Burun delikleri kafataslarının üzerinde ve gözlerinin yakınındaki bir yükseltide yer alıyordu. Suda yaşamayla ilgili bir uyarlanma biçimi olduğu sanılan bu özellik sayesinde suyun altında ağızlarını açarak soluk alabiliyorlardı.

Arka bacaklarının ön bacaklarına oranla daha gelişmiş olması bu hayvanların iki ayak üzerinde duran sürüngenlerden türediklerini, ama sonradan dört ayaklı konumuna geri döndüklerini göstermektedir. İskelet yapılarından anlaşıldığı kadarıyla karada kolay hareket edebiliyorlardı. Phytosauria üyelerinin fosilleri Kuzey Amerika, Avrupa ve Hindistan’da bulunmuştur. Bilinen cinsleri arasında tüm bu gruba adını veren Phytosaurus ve 3 m’yi aşan vücutlarının yaklaşık üçte biri uzunluğundaki kafataslarıyla dikkat çeken Rutiodon sayılabilir.


Leave A Reply