Pietro Mascagni Kimdir? İtalyan Bestecinin hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Pietro Mascagni kimdir? Ünlü İtalyan bestecisi Pietro Mascagni hayatı, biyografisi, eserleri, besteleri hakkında bilgi.

pietro mascagni

Pietro Mascagni; İtalyan bestecisidir (Livorno 1863-Roma 1945) Milano’da Ponchielli’nin öğrencisi oldu. Gezici bir toplulukta orkestra yöneticisi olarak çalıştı. Cerignola’da kent kapellasının yöneticiliğini yaparken bir yarışma için baş eseri Cavalleria Rusticana operasını besteledi. 1890’da Roma’da büyük bir başarıyla sahnelenen bu bir perdelik eser, İtalyan operasında Verismo’nun (doğalcılık) en önemli örneklerinden sayılır. Çoğunlukla Leoncavallo’nun Pagliacci operasıyla birlikte sahnelenen bu operadan sonra besteledikleriyle ilk başarısını yineleyemedi: l’Amico Fritz (Dostum Fritz) 1891, I Rantzas (1892), Guglielmo Ratchiff (1895) Iris (Parisina (1913), İl Piccolo Marat (Küçük Marat) 1921, Nerone (Neron) 1935.

Cavalleria Rusticana, librettosu, Givanni Verga’nın Köylünün Mertliği adlı öyküsünden esinlenen Ottaviano Targioni ile Tozzeti tarafından yazıldı. İlk kez 17 Mayıs 1890’da Roma’da sahnelendi. Sicilyalılann sert yaşamını, kıskançlıklarını, gururlarını gerçekçi bir anlatımla sergileyen eser, İtalyan operasında gerçekçi konulara dayanan Verisimio akımının başarılı örneklerinden sayılır. Saray yaşamının gösterişi ve soyluların serüvenleri yerine köylülerin ve sıradan insanların yaşamını sahneye getirmesi açısından önemlidir. Eserin bir başka ilginç yönü de konusu aşk olan operada, prelüd (giriş müziği) içindeki serenad dışında bir aşk şarkısı ya da düetine yer verilmemiş olmasıdır.


Kaynak – 2

Pietro Mascagni (7 Aralık 1863, Livorno, İtalya – 2 Ağustos 1945, Roma, İtalya). Tanınmış bir İtalyan opera bestecisidir. «Cavalleria Rusticana» adlı bir perdelik operası ile bir gece içinde dünya çapında bir şöhret kazanmıştır.

Mascagni, Liverno’ da doğdu. Babası çiçekçiydi, oğlunu avukat yapmak istiyordu. Mascagni ise, babasından gizli müzik dersleri almaya başlamıştı. Daha sonra amcalarından biri onu evlât edindi, Milano’da müzik öğrenimi yapmasını sağladı. Mascagni konservatuvarda uzun zaman kalmadı, gezici tiyatro truplarından birirıe orkestra şefi olarak girdi, İtalyanın hemen bütün şehirlerini dolaştı. Sonunda, bir kasabada yerleşti, piyano dersleri vererek geçimini sağlamaya çalışıyordu.

Advertisement

1889’da bir nota yayınevinin bir perdelik opera yarışması açtığını okudu. Kazanana verilecek para da oldukça yüksekti. Genç besteci «Cavalleria Rusticana» operasını bestelemeye koyuldu, 80 günde tamamladı. Bitirince, ortaya çıkan eserden hiç de memnun kalmadı. Yarışmaya girmekten vazgeçti. Yalnız, bestecinin karısı müsveddeleri saklı olduğu yerden çıkarıp gizlice yayınevine gönderdi, eser birinciliği kazandı. Bu opera ilk defa 1890’da Roma’daki Costanzi Tiyatrosu’nda temsil edildi, daha ilk gece büyük bir başarı kazandı. Perde indikten sonra besteci tam kırk defa sahneye çıkıp halkı selâmlamak zorunda kaldı. Mascagni’nin evini de opera seven yüzlerce kişi sarmıştı. Besteci evine ancak, arkadaki pencereden girebildi.

Mascagni, sonradan 14 opera daha bestelediyse de bunların hiçbiri «Cavalleria Rusticana» kadar başarılı olmadı. Mussolini İtalya’nın başına geçince Mascagni de faşist rejimini benimsedi, faşizmi öven şarkılar besteledi. Faşizm aleyhine kıpırdanmalar başlayınca bestecinin de durumu zorlaştı. En sonunda, Mussolini idaresi yıkılınca Mascagni’nin malına-mülküne el kondu. Besteci, 82 yaşında, Roma’da bir otelin fakir döşenmiş odasında öldü.


Leave A Reply