Pindar (Pindaros) Kimdir?

0
Advertisement

Pindar (Pindaros) Kimdir? Pindar (Pindaros) hayatı, biyografisi, eserleri, şiirleri ve Epinikoi hakkında bilgi.

Pindar (Pindaros)Pindar (Pindaros); Eski Yunan şairidir (Thebai/Kynoskephalai İÖ 528-Argos ? 446).

Atina’da öğrenimini tamamladıktan sonra 20 yaşlarında lirik şiire başladığı kabul edilir. Etkili devlet adamlarına adanmış övgülerle adları çağının en saf lirik şiir örnekleri sayılmıştır. Eserleri ölümünden sonra başlıca klasik örnekler arasında öne geçirilecek konularına göre ayrılmışsa da çoğunluğu yazık ki ele geçmemiştir. İskenderiye şairlerinin yaptığı sınıflamanın yazılı kayıtları şöyledir: Hymnos’lar (ilâhiler), Paian’lar (zafer türküleri), Prosodioslar (şarkı güfteleri), Parthenenionlar (şarkılar), Hyporkhema’lar (övgüler), Threnos’lar (ağıtlar), Epinikos’lar (zafer türküleri). Elde bulunan tek belge son bölümde anılan zafer şiirleridir. Bu büyük lirizmine karşı şairin dilinin yapma ve tumturaklı, uyumlu ve etkili bir emek ürünü olduğu kabul edilir; içtenlik, yalınlık, kendiliğindenlik, eserinde rastlanmayan özelliklerdir.

Epinikoi, zafer türküleri (İÖ 480-460). Eski Yunan’da Olympia ve Delphoi spor gösterilerinden, bazı savaş zaferlerinden sonra düzenlenen şölen ve şenliklerde tanrılara adaklar sunulurken konuyla ilgili şiir ve şarkılar söylemek geleneği vardı (epinikion). Bu dört bölümlük birikim (Olympia -14 şiir; Pykhia – 12 şiir; İsthmai – 8 şiir; Nemea -11 şiir). Pindaros’un günümüze kalan tek tam eseridir. Her şiir aşağı yukarı belli bir plana göre gelişir: Ulaşılan zafer, yarışma özellikleri, yenen kişinin özellikleriyle tanıtılıp yüceltilmesi, şenliklerin mitoslara kadar uzanan değer ve nitelikleri, yengi kazanan kişiye dinsel-eğitsel öğüt ve salık verişler. Bu örnekler özellikle kısa, güçlü, özlü özdeyiş değeri taşıyan yoğunluklarıyla dikkat çekicidir.


Leave A Reply