Pireneler Nerededir? Pirene Dağları Coğrafi Konumu, Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Pireneler Nerededir? Avrupa’nın güneybatısında yer alan sıradağlar zinciri olan Pirene Dağları ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Pireneler Nerededir?

Pireneler, İspanyolca pirineos, Fransızca pyrenees. Katalanca pireneus, Avrupa’nın güneybatısında düz tepeli masifler ve kıvrımlı sıradağlardan oluşan dağ zinciri. Akdeniz kıyılarından Atlas Okyanusundaki Biskay Körfezine kadar 430 km boyunca uzanır.
Pirene Dağları
Eski bir dağ zincirinin jeolojik yenilenmesiyle ortaya çıkmış olan Pireneler, Fransa ile İspanya arasında yüksek bir duvar oluşturur. Bu iki ülke arasındaki sınır, genellikle zincirin sırt çizgisinden geçer. Küçük ve özerk bir prenslik olan Andorra, sınırdaki bazı dorukları içine alır. Genişliği 160 km’ye ulaşan, sürekli bir kar örtüsüyle kaplı olan, yaklaşık 2.750 m yüksekliğindeki kesimde sistemin en yüksek noktası Aneto Doruğu (3.404 m) yer alır. Bu kesimin doğu ve batısında kalan uzantılar birdenbire alçalır ve giderek daralır.

Orta kesimdeki buzul aşındırmasının etkisini taşıyan gelişmemiş vadiler, buz yalakları ve buzul gölleri, Kuvaterner (Dördüncü) Dönemde (2,5 milyon yıl öncesinden günümüze) buzullaşma olduğunun güçlü kanıtlarıdır. Sistemin kuzey ve batı kesimleri, güney ve doğuya göre daha fazla ve daha düzenli yağış alır. Batıdaki vadilerde mısır, tahıl ve meyve yetiştirilirken, doğudaki vadilerde zeytincilik ve bağcılık yaygındır.

Pirene Dağları

Fransa – İtalya sınırı üzerinde yükselen, aşağı-yukarı 430 km. uzunlukta bir dağ sırasıdır. Pireneler, Alp sistemindeki genç dağlardandır. Jeolojinin Üçüncü Zamanında oluşmuşlardır.

Atlas Okyanusu üzerindeki Biskay (Gaskonya) Körfezi’nden, Akdeniz’deki Lion Körfezi’nin güneybatısına kadar uzanan Pirene dağlarının en yüksek noktası, Maledatta kütlesi üzerindeki Pico de Aneto’dur (3.404 metre).

Fransa’daki Garonne nehri ile İspanya’daki Ebro nehrinin birçok önemli kolları Pirene’lerden doğar. Bu dağların geçitleri çok yükseklerde olduğu için ulaştırma bakımından değerleri önemli değildir. Pireneler’in ekonomiye yardımları arasında ancak, eteklerindeki şehirler için elde edilen elektrik enerjisi, bazı kimya ve endüstri faaliyetleri sayılabilir.

Advertisement

Batı Pirene dağlarının iki yamacında, hem Fransa, hem İspanya topraklan üzerinde Basklar yaşar. Basklar’ın sayıları bir milyon kadardır. Dil bakımından o dolaylardaki insanlara benzemezler. Bunların Avrupa’nın eski nüfusundan kalıntılar olduğu tahmin edilmektedir.

Kaynak 2

PİRENE DAĞLARI, Güney Fransa – Kuzey İspanya’yı birbirinden ayıran dağ sırasına verilen isimdir. Fransa-İspanya sınırı boyunca Biskay Körfezi’nden başlayarak Lion Körfezi’nin güneybatı kıyısına kadar uzanır. Lion Körfezi kıyısındaki Cerbere Burnu’ndan Biskay Körfezi’ne dökülen Bidassoa Irmağı’na kadar uzanan bölümü (420 km) Fransız; Creus Burnu’ndan Bidassoa’ya kadar uzanan bölümü (510 km) İspanyol Pireneleri’ ni oluşturur. Fransız Pireneleri, bir duvar gibi yükselirken, İspanyol Pireneleri birbirine koşut uzanan yüksek doruklu dağlardan oluşur (en yüksek doruğu Pico de Aneto, 3.404 m).

Batıda, Bask Bölgesi’nin derin düzlüklerine karışan dağlar, doğuda Roussillon Bölgesi’nde dik olarak son bulur. Eski çağlarda buzullarla kaplı olan dağlarda, günümüzde kuzey ve batıdaki yüksek dorukların dışında büyük bir buzullaşma görülmez.


Leave A Reply