Pisidya Bölgesi Nerededir? Tarihi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Pisidya nerededir? Pisidya bölgesinde bulunan antik kentler, özellikleri, tarihi, Pisidya Bölgesi hakkında bilgi.

Pisidya Bölgesi

Kaynak: commons.wikimedia.org

Pisidya; Anadolu’nun Göller Bölgesi’nde yer alan tarihsel bölgedir. Dağlık bir bölge olan Pisidya’nın sınırlarını tam olarak çizmek çok zordur. Batıda Likya ve Frigya, güneyde Pamfilya, doğuda Likaonya ve İsauria bölgeleriyle, kuzeyde ise Sultan Dağları ile çevrilidir. Antik Çağ’m ünlü coğrafyacısı Strabon, Psidya kentlerini şöyle sıralar. Selge, Sagalassos, Kremna, Amblada, Pednelissos, Tymbriada, Sinda, Adada, Pityassos, Anabura, Arrassos, Tarbassos ve Termessos. En eski yerleşimin Üst Paleolitik Çağ’a kadar uzandığı saptanmıştır. Neolitik Çağ’a ait en önemli yerleşme, Hacılar höyüğüdür. Tarih çağlarında Pisidya’ nın Hitit çiviyazılı belgelerinde geçen Arzava ülkeleri olması gerekir. Deniz Kavimleri adı verilen topluluklar, Hitit İmparatorluğu’nu yıktıkları gibi Anadolu’nun birçok yeri gibi Arzava kentlerini de yerle bir ettiler ve tarih sahnesinden sildiler (İÖ 1195). Bu tarihten sonra Anadolu’nun birçok yeri gibi Pisidya’nın tarihi de İÖ 8. yüzyılda bir devlet kuran Friglerin Pisidya Bölgesi’ nin batısına kadar uzandıklarına ilişkin belgeler vardır. Lidya Devleti kurulduktan sonra Pisidya’nın bu devletin sınırları içine girmiş olması gerekir. Büyük İskender’in İO 334’te Anadolu’ ya geçerek Persleri yenilgiye uğratması üzerine tüm Anadolu gibi Pisidya kentleri de iki yüzyıllık Pers egemenliğinden sonra İskender İmparatorluğu’ nun sınırları içine girdilerse de özgürlüklerini korudular.

Büyük İskender’in ölümünden (İÖ 323) sonra parçalanan imparatorluğu ele geçirmek için komutanları arasında yapılan savaşlar sırasında da, Pisidya kentleri özgürlüklerini korudular. İÖ 307’de İskender’in komutanlarından Antigonos Monophtalmos’un; İpsos Savaşı’ndan (İÖ 301) sonra da Seleukosların egemenlik alanına girdi. İÖ 188’de Bergama Krallığı’na geçti. İÖ 133’te son Bergama Kralı III. Attalos’un (İÖ 139-133) vasiyeti gereğince Bergama Krallığı’nın toprakları Roma’ya bağlanınca, Pisidya da bu devletin toprakları arasına katıldı.

Roma’da imparatorluğun kurulmasından sonra İmparator Augustus (İÖ 27-İS 14). Anadolu’da Asia Eyaleti’ni kurarken Pisidya’da da yeni yönetsel düzenlemeler yaptı. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından (İS 395) sonra Pisidya toprakları Bizans İmparatorluğu’nun sınırları içinde kaldı, sonra da Türklerin eline geçti.

Pisidya Kentleri

Pisidya kentlerinin bazıları şunlardır

  • Adada
  • Antiokheia (Pisidya)
  • Kremna
  • Pednelissos
  • Sagalssos
  • Selge
  • Termessos

Advertisement

Leave A Reply