Protaktinyum Nedir? Protaktinyum Elementinin Özellikleri

0
Advertisement

Protaktinyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Protaktinyum elementi ile ilgili bilgi.

Periyodik Cetvelin 3A Grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 4 yada 5 değerliktedir. 13 iztopu bilinen elementin Pa-234 m, U-238’in bozunma serisinde kısa ömürlü bir üye olarak bulundu.
protaktinyum
Sembolü: Pa
Atom Numarası: 91
Atom Ağırlığı: 231
Elemet serisi: Aktinit
Periyodik Cetveldeki Yeri: 3 A

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşü

1913’de ilk kez K. Fajans ve O. H. Göhring tarafından tanısı gerçekleştirilen element, brevium olarak adlandırıldı. 1918’de Haln ve Lise Meither tarafından Pa-231 izotopu bulunmasından sonraysa bu iztopun özelliklerinden dolayı elemente protoaktinyum adı verildi. 1949’da ise bu ad protaktinyum olarak kısaltıldı. En çok bulunan izotopu, yarılanma süresi 32500 yıl olan Pa-231’dir. Bilinebilen bileşikleri az sayıda ve bazıları renklidir. Metalik protaktinyum 1.4 cal, sıcaklıkta üstün iletkenlik gösterir. Tehlikeli bir zehirdir. Çalışılırken önlemlerin alınması gerekir. 5.0 MeV enerjili alfa ışınları yayar, polonyumunkilere benzeyen radyolojik zararları vardır. Doğal elemenetler içinde en az bulunan v en pahalı olanlardan biridir.


Leave A Reply