Rahman Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Rahman Suresi nedir? Rahman Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Rahman suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Rahman Suresi

Rahman Suresi Hakkında Bilgi

Rahman Suresi; Kuran ı Kerim’in 55. sûresidir. 78 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Sûrenin ilk ayeti Rahman “Esirgeyen Tanrı” sözcüğüyle başladığından bu adla bilinir. Şiirsel yapıya sahip birkaç ayette bu aynı sözler yinelenir. “O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayarsanız”. Rahman sözcüğü, aynı zamanda Allah’ın 99 adından biridir.

Sure islam mitolojisine göre insanlarla birlikte, irade ve sorumluluk sahibi varlıklar olduğuna inanılan cinlere de hitab edilen Kur’an’daki tek suredir. Allah’a tabi olarak işlenen iyilik karşılığında mükafat olarak vadedilen Cennet’in, hurilerin, köşk ve koltukların bir tasviri yapılmakta ve isyan karşılığında gidilecek Cehennem azabı ile insan ve cinler topluca uyarılmaktadır.

RAHMAN SURESİ ANLAMI

 • 1. Rahman,
 • 2. Kuran’ı öğretti.
 • 3. İnsanı yarattı.
 • 4. Ona beyanı öğretti.
 • 5. Güneş de ay da bir hesab iledir.
 • 6. Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.
 • 7. Göğü yükseltti ve mizanı koydu.
 • 8. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.
 • 9. Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.
 • 10. Yeri mahlukat için koydu.
 • 11. Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
 • 12. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.
 • 13. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 14. Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.
 • 15. Cinleri de hâlis ateşten yarattı.
 • 16. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 17. İki doğunun ve iki batının Rabbidir.
 • 18. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 19. İki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.
 • 20. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.
 • 21. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 22. İkisinden de inci ve mercan çıkar.
 • 23. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 24. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur.
 • 25. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 26. Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.
 • 27. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü baki kalacaktır.
 • 28. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 29. Göklerde ve yerde bulunanlar, O’ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.
 • 30. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 31. Ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız.
 • 32. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Ama Allah’ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.
 • 34. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 35. Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.
 • 36. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz
 • 37. Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman…
 • 38. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 39. İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.
Çünkü her şey kayıt altına alınmıştır.
 • 40. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 41. Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.
 • 42. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 43. İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.
 • 44. Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.
 • 45. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 46. Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.
 • 47. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 48. İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.
 • 49. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 50. İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
 • 51. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 52. İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır.
 • 53. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 54. Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.
 • 55. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 56. Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
 • 57. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 58. Sanki onlar yâkut ve mercandırlar.
 • 59. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?
 • 61. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 62. Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.
 • 63. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 64. Yemyeşildirler.
 • 65. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 66. İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.
 • 67. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 68. İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır.
 • 69. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 70. İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.
 • 71. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 72. Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.
 • 73. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 74. Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.
 • 75. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 76. Yeşil yastıklara ve güzel döşeklere yaslanırlar.
 • 77. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
 • 78. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

Advertisement

Leave A Reply