Rasyonalizm Nedir?

0
Advertisement

Felsefik görüş ya da felsefede Rasyonalizm nedir ne anlama gelir? Rasyonalizm ile ilgili genel bilgiler.

psikanalizFelsefede bir görüştür. Buna göre, varlık sebebi olmayan hiçbir şeyin kendisi de var olamaz; yani, bir şeyin var olabilmesi için, önce varlığının bir sebebi olması gerekir. Bir şeyin anlaşılması da, ancak varlık sebebinin bilinmesiyle kabildir. Bundan dolayı, her türlü bilgide kesinlik, ancak önceden var olan bir gerçeklik ilkesine dayanırsa mümkün olabilir. Bu bilginin kavranması da gene ancak, bütün varlık üzerinde şaşmaz kanunların varlığına inanan bir zekâ tarafından kabildir.

Rasyonalizme göre, aklın varlığını önce kabul etmek gerekir. Kör olmayan bir kimse, tabiatta bir ışık, bir aydınlık bulunduğunu, geceyi bildiğine göre, nasıl fark ederse, düşünme gücü olan herkeste, insanda bir akıl, yani düşünme mekanizması bulunduğunu öylece kabul eder. Hükümleri akıl ölçüsüne vurmak, ancak onun süzgecinden geçtikten sonra inanmak da rasyonalizmin gereklerindendir.

Rasyonalizm deyimini, ampirizme karşılık olarak, XVII. yüzyılda Francis Bacon kullanmıştı. Ondan sonra Kant, Eucken gibi filozoflar bu kelimenin çeşitli anlamlarını geliştirdiler.


Leave A Reply